O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Zelenski official

365 dni wojny

Rok temu Rosja myślała, że Ukraińcy posłusznie pochylą głowy, ale my się nie poddaliśmy. Ten filmik jest o zwykłych bohaterach – zwykłych Ukraińcach, którzy wraz z ratownikami rozebrali gruz po ostrzale, zapewnili schronienie, zasłaniali innych przed gruzem, ratowali zwierzęta, wykonywali operacje bez światła i codziennie znaleźli siłę, by dokonać niemożliwego.
Ich nieposkromione morale i męstwo pomagają naszym wojskowym przybliżyć zwycięstwo Ukrainy.

Рік тому Росія думала, що українці покірно схилять голови, – але ми не скорилися. Це відео про звичайних героїв – простих українців, які разом із рятівниками розбирали завали після обстрілів, давали прихисток, закривали собою інших від уламків, рятували тварин, оперували без світла і щодня знаходили сили робити неможливе.
Їхній незламний дух і хоробрість допомагають нашим військовим наближати перемогу України.
Last year, Russia thought that the Ukrainians would obediently bow their heads, but we did not submit. This video is about ordinary heroes – ordinary Ukrainians who, together with the rescuers, dismantled rubble after shelling, provided shelter, covered others from the debris, saved animals, performed surgeries without light and found the strength to do the impossible every day.
Their indomitable morale and bravery help our military bring the victory of Ukraine closer.
Podziel się z: