O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
CENTRUM WIELOKULTUROWE

365 DNI WOJNY

24 lutego 2023 roku będzie 365 dniem okrutnej dla Ukrainy i całego świata wojny. Pierwsza rocznica napaści zbrojnej na granice Ukrainy to dla nas moment na refleksję nad pokojowym obliczem Europy i Świata. Rok temu wojna stała się okrutnym faktem, który towarzyszyć będzie historii XXI wieku.
W tym dniu zapraszamy do udziału w konferencji: „365 dni wojny — Rola społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu pokojowego świata”. Od godziny 14:00 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54, będziemy rozmawiać o podjętych wysiłkach, dyskutować, wspominać pierwsze godziny i dni wojny. Zapraszamy przedstawicieli instytucji warszawskich, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu, migrantów i uchodźców do zajęcia głosu, podsumowania działań ostatniego roku i wspólnego spojrzenia w przyszłość działań wspierających, integracyjnych i pokojowych.
W przestrzeni Centrum odbędzie się również wernisaż wystawy artystów ukraińskich o godz. 18:00 oraz kilka imprez towarzyszących.
Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach tego wydarzenia prosimy o kontakt na e-mail: rezerwacja@cww.waw.pl w tytule prosimy o dopisek „konferencja 24 luty”

24 лютого 2023 року минуло 365 днів жорстокої для України і всього світу війни. Перша річниця збройного нападу на Україну – це момент для нас, щоб замислитися про мирне обличчя Європи та світу. Рік тому війна перетворилася на жорстокий факт, який буде супроводжувати історію XXI століття. У цей день ми запрошуємо Вас взяти участь у конференції: „365 днів війни — роль громадянського суспільства в побудові мирного світу”. О 14: 00 в мультикультурному центрі на вул. Ягеллонській, 54, ми будемо говорити про виконану працю, пригадаємо перші години і дні війни. Запрошуємо представників варшавських інституцій, неурядових організацій, представників місцевого самоврядування, мігрантів та біженців висловитися, підвести підсумки діяльності минулого року та разом подивитися у майбутнє підтримуючих, інклюзивних та мирних заходів. У просторі центру також пройде Вернісаж українських художників і кілька супутніх заходів . Щиро дякуємо, Колектив мультикультурного центру у Варшаві.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Źródło: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/

Podziel się z: