O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
alfabetyzacja-dziewczat-angola

Alfabetyzacja dziewcząt – Angola

Krótki opis

Miejsce: Cacuaco, Angola
Cel: wsparcie projektu „Otwieranie horyzontów” dla dziewcząt z ulicy
Potrzebna kwota: 39 000 zł
Czas zbiórki: wrzesień 2022 – wrzesień 2023

Projekt

Projekt „Otwieranie horyzontów” to wspieranie dziewcząt, które całe dnie spędzają na ulicach. Pochodzą z ubogich rodzin, w których ojcowie najczęściej są rybakami i przebywają długi czas poza domem, łowiąc w oceanie. Rodzice są obojętni, co dzieje się z ich dziećmi. Niektóre z nich nie mają jeszcze dokumentu tożsamości, bo nie mają aktu urodzenia i zameldowania. Nigdy nie zostały posłane do szkoły. Najczęściej trafiają na ulicę. Ich naiwność i bezbronność jest szybko wykorzystywana. Wcześnie zostają matkami, choć same jeszcze potrzebują opieki. Na ulicach łatwo wpadają w uzależnienia, bo dzięki alkoholowi zapominają o problemach.

Komu i jak pomożemy?

Obecnie na zajęcia z czytania i pisania chodzi około 130 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat. Salezjanki chcą pomocą objąć kolejnych 30 dziewczyn. Chcą wyrobić dla nich dokumenty tożsamości i dać im możliwość nauki i ukończenia przynajmniej szkoły podstawowej. W ramach pomocy dziewczęta będą miały zapewniony codzienny posiłek. Wolontariusze wychodzą również na ulicę, aby zachęcać kolejne dziewczęta do nauki i porzucenia ulicy.

Czego potrzebujemy?

Środków na zakup jedzenia dla 30 dziewcząt oraz opłatę wynagrodzenia dla 2 nauczycieli i kucharki.

„Otwieranie horyzontów”

W 2016 roku zainicjowano program „Otwieranie horyzontów”. Stanowi on pomost między ulicą a edukacją formalną, zapobiega przestępczości nieletnich i umożliwia im bardziej godne życie. Dziewczęta otrzymują pomoc w uzyskaniu dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, mogą chodzić na zajęcia z pisania i czytania, tańca, rysunku, języka angielskiego i hiszpańskiego. Oferta zależna jest od wolontariuszy, którzy je organizują. Wychodzą również na ulicę, aby zachęcać kolejne dziewczęta do nauki i porzucenia ulicy. Do tej pory przeprowadzone były dwie kampanie obywatelskie, 600 osób otrzymało dokumenty, a 50 młodych ludzi udało się zapisać do szkoły. Przez pandemię projekt został wstrzymany, ale od roku jest znów prowadzony.

Chcę pomóc

Podziel się z: