22.8 C
Warszawa
16 lipca, 2024, 08:22
MigranciwPolsce.pl
PL/ENG/UA/RU
⠀
Niemal 100 godzin kursów językowych w Centrum Wielokulturowym!
⠀
Kursy językowe w no...

PL/ENG/UA/RU ⠀ Niemal 100 godzin kursów językowych w Centrum Wielokulturowym! ⠀ Kursy językowe w no…


PL/ENG/UA/RU

🗣️ Niemal 100 godzin kursów językowych w Centrum Wielokulturowym!

Kursy językowe w nowej siedzibie Centrum prowadzimy od początku marca. Zaczynaliśmy skromnie, bo od zaledwie jednych zajęć w tygodniu – później stopniowo poszerzyliśmy ofertę. Ostatecznie udało nam się zrealizować aż 5 kursów językowych na poziomach od A0 do B2! Wzięło w nich udział aż 344 osoby 😱 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i bardzo cieszymy się, że mogliśmy Was u siebie ugościć.

❤️ Oczywiście kursy nie odbyłyby się gdyby nie nasze lektorki: Monika Pajda, Mirosława Bulat, Katarzyna Bielat oraz Magdalena Wdowiak, które prowadziły zajęcia w ramach wolontariatu. Jesteście naprawdę cudowne i świetne w tym, co robicie – frekwencja na lekcjach mówiła sama za siebie. Dziękujemy!

☀️ Od lipca ruszyliśmy z nową turą kursów i jest ich jeszcze więcej! W ofercie znalazło się aż 6 zajęć z języka polskiego – w tym m. in. poziomy A0 dla osób hiszpańsko- i arabskojęzycznych, a także dwoje zajęć z języka angielskiego. Cieszymy się zainteresowaniem, ponieważ miejsca na kursy rozeszły się w błyskawicznym tempie!

ENG

🗣️ Nearly 100 hours of language courses at the Multicultural Center! We have been conducting language courses at the new location of the Center since the beginning of March. We started modestly with just one class per week and gradually expanded our offerings. Eventually, we managed to run 5 language courses ranging from levels A0 to B2! A total of 344 people participated 😱. We sincerely thank all the participants and are very happy to have hosted you.

❤️ Of course, the courses would not have been possible without our instructors: Monika Pajda, Mirosława Bulat, Katarzyna Bielat, and Magdalena Wdowiak, who conducted the classes as volunteers. You are truly wonderful and excellent at what you do – the attendance at the lessons spoke for itself. Thank you!

☀️ Since July, we have started a new round of courses and there are even more! Our offerings now include 6 Polish language classes – including A0 levels for Spanish and Arabic speakers, as well as two English language classes. We are pleased with the interest, as the spots for the courses were filled in no time!

UA

🗣️ Майже 100 годин мовних курсів у Мультикультурному центрі!

З початку березня ми проводимо мовні курси в новому офісі Центру. Ми починали скромно, лише з одного заняття на тиждень, потім поступово розширювали пропозицію. Зрештою, нам вдалося пройти аж 5 мовних курсів на рівнях від А0 до В2! Участь взяли 344 людини 😱 Ми хочемо подякувати всім учасникам і дуже раді, що змогли прийняти вас.

❤️ Звичайно, курси не відбулися б без наших викладачів: Monika Pajda, Mirosława Bulat, Katarzyna Bielat та Magdalena Wdowiak, які проводили заняття як волонтери. Ви справді чудові в тому, що робите – відвідуваність занять говорить сама за себе. Дякуємо вам!

☀️ У липні ми розпочали новий цикл курсів, і їх стало ще більше! Пропозиція включає аж 6 курсів польської мови – в тому числі: Рівні A0 для носіїв іспанської та арабської мов, а також два курси англійської мови. Радує інтерес, адже місця на курси розходяться швидко!

RU

🗣️ Почти 100 часов языковых курсов в Мультикультурном Центре! Языковые курсы в новом месте Центра мы проводим с начала марта. Мы начали скромно, с одного занятия в неделю, а потом постепенно расширяли наше предложение. В итоге нам удалось провести целых 5 языковых курсов на уровнях от A0 до B2! В них приняло участие 344 человека 😱. Искренне благодарим всех участников и очень рады, что смогли вас у себя принять.

❤️ Конечно, курсы не состоялись бы без наших преподавателей: Моники Пайда, Мирославы Булат, Катаржины Белят и Магдалены Вдовяк, которые вели занятия как волонтеры. Вы действительно замечательны в том, что делаете – посещаемость на уроках говорит сама за себя. Спасибо!

☀️ С июля мы начали новый цикл курсов, и их стало еще больше! Теперь мы проводим 6 занятий по польскому языку – в том числе уровня A0 для испаноязычных и арабоязычных гостей, а также два занятия по английскому языку. Мы очень рады, что вам интересны наши курсы и что места на них разошлись как горячие пирожки!

Fundacja IB Polska
OtwartyKraków
Żródło materiału: Centrum WIELOKULTUROWE KRAKÓW

Polecane wiadomości

Skip to content