21.1 C
Warszawa
22 lipca, 2024, 09:40
MigranciwPolsce.pl
PL/ ENG/ UA/RU
⠀
Przez ostatnie 3 miesiące gościliśmy w naszych progach grupę “Vamos Español” działa...

PL/ ENG/ UA/RU ⠀ Przez ostatnie 3 miesiące gościliśmy w naszych progach grupę “Vamos Español” działa…


PL/ ENG/ UA/RU

Przez ostatnie 3 miesiące gościliśmy w naszych progach grupę “Vamos Español” działającą z ramienia Fundacja Eurointegracja. Pod przewodnictwem naszych dwóch wolontariuszek Dominiki Matejko oraz Carmen Jayo Torres grupa seniorów zgłębiała tajniki hiszpańskiej gramatyki, która z każdym tygodniem stawała się coraz bardziej zrozumiała.

Poza teorią kursanci praktykowali język w konwersacjach, a przed przerwą wakacyjną zorganizowali warsztaty kulinarne sięgając po klasyki kuchni hiszpańskiej jak gazpacho i paella 🍅🥘

Ta grupa udowadnia, że wiek to tylko liczba i nigdy nie jest za późno na naukę nowych języków 👏

ENG

For the past three months we have been hosting the “Vamos Español” group on behalf of Fundacja Eurointegracja. Led by our two volunteers Dominika Matejko and Carmen Jayo Torres, the group of seniors explored the secrets of Spanish grammar, which became clearer with each passing week.

In addition to theory, the students practised the language in conversation, and before the summer break, they organised a cooking workshop using Spanish classics such as gazpacho and paella 🍅🥘.

This group proves that age is just a number and it’s never too late to learn new languages 👏

UA

Протягом останніх 3 місяців ми приймали групу «Vamos Español», яка працює від імені Fundacja Eurointegracja. Під керівництвом двох наших волонтерів Домініки Матейко та Кармен Джайо Торрес група старшокласників досліджувала таємниці іспанської граматики, яка щотижня ставала все більш зрозумілою.

Окрім теорії, студенти практикували мову в розмовах, а перед літніми канікулами організовували кулінарні майстер-класи, тягнучись до класики іспанської кухні, як-от гаспачо та паелья 🍅🥘

Ця група доводить, що вік – це лише цифра, і ніколи не пізно вивчати нові мови👏

RU

В течение последних 3 месяцев мы принимали группу Vamos Español, которая работает от имени Fundacja Eurointegracja. Под руководством двух наших волонтеров Доминики Матейко и Кармен Джайо Торрес группа старшеклассников исследовала тайны испанской грамматики, которая еженедельно становилась все более понятной.

Кроме теории, студенты практиковали язык в разговорах, а перед летними каникулами организовывали кулинарные мастер-классы, тянусь к классике испанской кухни, например гаспачо и паэлья 🍅🥘

Эта группа доказывает, что возраст – это лишь цифра, и никогда не поздно изучать новые языки 👏

Fot. Michał Małecki

Fundacja IB Polska
OtwartyKraków
Żródło materiału: Centrum WIELOKULTUROWE KRAKÓW

Polecane wiadomości

Skip to content