O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
ZELENSKI OFFICIAL

Historyczna wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki na Ukrainie

Перший за майже 15 років візит Президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин. А саме в цей період, коли наша держава бʼ ється за свою свободу і свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу, – підкреслює, наскільки великих результатів ми вже досягли і наскільки історичних результатів ми можемо досягти – тільки разом з усім світом, з Україною, зі Сполученими Штатами, з усією Європою.
Сьогоднішні наші переговори з President Joe Biden були саме такими змістовними і важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами. Дякую особисто пану Президенту, усій його команді, Конгресу Сполучених Штатів та всім американцям за досягнуту потужність українсько-американської співпраці.
——
The first visit of the President of the United States to Ukraine in almost 15 years is the most important visit in the history of Ukrainian-American relations. And at this time, when our country is fighting for its freedom and freedom for all Europeans, for all people of the free world, it emphasizes how much we have already achieved and what historical results we can achieve together with the whole world, with Ukraine, with the United States, with the whole of Europe.
Today’s talks with President Joe Biden were exactly as meaningful and important as it has already become a tradition for relations between our countries. I personally thank Mr. President, his entire team, the United States Congress and all Americans for the achieved strength of Ukrainian-American cooperation.
Pierwsza od blisko 15 lat wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych na Ukrainie to najważniejsza wizyta w historii stosunków ukraińsko-amerykańskich. To właśnie w tym okresie nasze państwo stoi za swoją wolnością i wolnością dla wszystkich Europejczyków, dla wszystkich ludzi wolnego świata, – podkreśla jak wspaniałe wyniki już osiągnęliśmy i jak historyczne wyniki możemy osiągnąć – tylko razem z całym światem, z Ukrainą, ze Stanami Zjednoczonymi, w całej Europie.
Nasze dzisiejsze rozmowy z President Joe Biden były tak istotne i ważne, jak tradycją dla relacji między naszymi państwami. Osobiście dziękuję Panu Prezydentowi, całemu jego zespołowi, Kongresowi Stanów Zjednoczonych i wszystkim Amerykanom za osiągnięcie siły współpracy ukraińsko-amerykańskiej.
——
Pierwsza od prawie 15 lat wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych na Ukrainie to najważniejsza wizyta w historii stosunków ukraińsko-amerykańskich. I w tym czasie, gdy nasz kraj walczy o wolność i wolność dla wszystkich Europejczyków, dla wszystkich ludzi wolnego świata, podkreśla to ile już osiągnęliśmy i jakie historyczne wyniki możemy osiągnąć razem z całym światem, z Ukrainą, ze Stanami Zjednoczonymi, z całą Europą.
Dzisiejsze rozmowy z President Joe Biden były dokładnie tak samo znaczące i ważne, jak stały się już tradycją relacji między naszymi krajami. Osobiście dziękuję Panu Prezydentowi, całej jego zespołowi, Kongresowi Stanów Zjednoczonych i wszystkim Amerykanom za osiągniętą siłę współpracy ukraińsko-amerykańskiej

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie stoją

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i w budynku

Źródło: https://www.facebook.com/zelenskiy.official

Zdjęcie główne: zelenskiy.official

 

Podziel się z: