O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Caritas

Pomoc dla Ukrainy

Caritas pomaga ofiarom wojny w Ukrainie. Wspieramy zarówno ludzi, którzy pozostali w zaatakowanym przez Rosję kraju jak i uchodźców docierających do Polski. Caritas Polska działa we współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz organizacjami w Ukrainie – rzymskokatolicką Caritas-SPES oraz grekokatolicką Caritas Ukraina.

Nasze aktualne działania:

Dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce:

 • Działają 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, na wzór tego, które działa przy Caritas Polska w Warszawie, zapewniając uchodźcom bezpłatną pomoc psychologiczną, kursy języka polskiego, punkt pośrednictwa pracy i miejsce zabaw dla dzieci. Podobne placówki powstały m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Szczecinie, Krakowie, Zamościu.
 • Przekazaliśmy pomoc gotówkową, w różnych formach, w tym 2 695 kart do sklepów spożywczych (łączna wartość 2 425 500,00 zł); 44 100 e-kodów na zakup żywności do wykorzystania w popularnych sklepach spożywczych Biedronka (łączna wartość 3 148 000,00 zł); 3000 kart SODEXO o wartości 3 840 000,00 zł.
 • W 27 diecezjach przekazano ofiarom konfliktu dary rzeczowe o łącznej wartości blisko 8 mln zł.
 • 8000 ukraińskich dzieci uczestniczyło w wyjazdach wakacyjnych oraz otrzymało wyprawki szkolne.
 • 200 dzieci ukraińskich z pieczy zastępczej wraz z opiekunami jest objętych kompleksowym wsparciem. Ponad 1600 dzieci objęto w diecezjach opieką i wsparciem edukacyjnym.
 • Około 5 000 osób z Ukrainy mieszka w placówkach i ośrodkach Caritas oraz prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w całej Polsce.
 • 32 000 uchodźców z Ukrainy otrzymało pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 • Około 413 000 osób otrzymało różne formy wsparcia społecznego.
 • Pomagamy bezpośrednio na granicy, w punktach pomocowych, gdzie uchodźcom są przekazywane żywność, ciepłe napoje, termosy, koce, śpiwory, itp.
 • Wydaliśmy uchodźcom ponad 2 mln posiłków.
 • Około 20 000 wolontariuszy pomagało uchodźcom z Ukrainy na terenie całej Polski, w tym 1300 na granicy.

Dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie

 • Caritas w Polsce dostarczyła pomoc rzeczową do Ukrainy o wartości 140 mln zł. Uruchomiliśmy transgraniczny hub magazynowy i organizujemy transporty humanitarne, dostarczamy m.in. żywność, leki, artykuły pierwszej potrzeby.
 • Zainicjowaliśmy akcję Paczka dla Ukrainy, w ramach której w pierwszej edycji wysłaliśmy 43 500 paczek, zawierających żywność oraz środki higieniczne o wartości ponad 15 mln zł.
 • Przekazaliśmy organizacjom partnerskim w Ukrainie, tj. Caritas Ukraina i Caritas-Spes ponad 600 000 złotych na bezpośrednią pomoc na miejscu.
 • We współpracy z Caritas-Spes rozpoczynamy program Rodzina Rodzinie w Ukrainie, w ramach którego ponad 500 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej, żyjących w bardzo trudnych warunkach, zostanie objęte wsparciem finansowym przez 1 rok.
Podziel się z: