O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian

Drogami Kobiet Wędrownych

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie grupy uchodźczyń do realizację działań samorzeczniczych, w obszarach, gdzie spotyka je nierówne traktowanie i dyskryminacja ze względu na płeć, przynależność etniczną, wyznanie czy status uchodźczy. Pomocą będzie zbudowanie sojuszniczej sieci organizacji kobiecych, której celem będzie wzmocnienie przymusowych migrantek w ich dążeniu do emancypacji i upodmiotowienia w relacjach z przedstawicielami instytucji oraz członkami lokalnych społeczności. Projektowana zmiana społeczna ma dotyczyć różnych stron międzykulturowego kontaktu – samych uchodźczyń, członków społeczności lokalnych oraz działaczy/ek społecznych i pracowników instytucji. Rozwój kompetencji samorzeczniczych uchodźczyń ma prowadzić do ich upodmiotowienia w dialogu ze społecznością przyjmującą.

Główne działania adresowane są do grupy uchodźczyń, które jako uczestniczki i współautorki projektu rozwiną swoje kompetencje społeczne, wypracują kampanię samorzeczniczą i jej narzędzia oraz zastosują je w praktyce poprzez:

  • udział w wykładach, warsztatach i wizytach studyjnych,
  • stworzenie koncepcji publikacji na temat sukcesów uchodźczyń,
  • uczestnictwo w rajdzie rowerowym
  • współtworzenie scenariusza oraz udziału w filmie na temat przyczyn uchodźstwa kobiet oraz barier w adaptacji w kraju schronienia
  • wspólne opracowanie Poradnika samorzecznictwa dla kobiet migrujących.

DAJEMY SZANSĘ

„Jednak chcemy mówić we własnym imieniu, czego my chcemy, potrzebujemy, o czym marzymy, na co my mamy moc, co jest możliwe z naszej strony i co my realnie możemy zrobić. Często nie zauważano naszego wychowania w kraju pochodzenia, co dla nas jest normą i gdzie są granice dozwolonego. Chcemy mówić same, swoim głosem. Same chcemy walczyć o swoją godność” –

Khedi.jpg

Migracja Ma Płeć

Migracja ma płeć. Kobiety z doświadczeniem migracji, zwłaszcza przymusowej, doświadczają szczególnych trudności na wszystkich etapach migracyjnej trajektorii, zaczynając od ucieczki z opresyjnych systemów społeczno-politycznych, poprzez niebezpieczeństwa drogi po wykluczenie i dyskryminację w miejscach schronienia. Samotność, brak społecznego wsparcia i oddalenie od systemów pomocowych dają o sobie znać szczególnie w momentach życiowych kryzysów – utraty pracy, choroby czy doświadczania przemocy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub wyznanie.

Źródło: https://www.kobietywedrowne.org/

Wesprzyj Fundacje Kobiety Wędrowne 

Podziel się z: