O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
historia-kobiet-wedrownych

Historia Kobiet Wędrownych

Bezpłatna pomoc prawda dla osób uciekających z Ukrainy
Założycielki Fundacji Kobiety Wędrowne

Dorota Jaworska i Khedi Aliewa

ZAŁOŻYCIELKI

Powołanie Fundacji Kobiety Wędrowne poprzedziła  4-letnia wspólne zaangażowanie współzałożycielek w obszarach edukacji, pomocy i integracji imigrantów i uchodźców w lokalnych społecznościach. Jako grupa nieformalna, złożona z imigrantek oraz przedstawicieli/ek społeczności lokalnej, zrealizowałyśmy wiele przedsięwzięć, w oparciu o własne zasoby i pracę wolontariacką, małe granty miejskie oraz współpracę z organizacjami społecznymi i miejskimi instytucjami.

Powołana przez nas Fundacja ma wspierać dialog i wymianę kulturową pomiędzy migrantami/migrantkami i członkami społeczeństwa przyjmującego.

Dążymy do budowania otwartych społeczności lokalnych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundamentem naszej działalności są takie wartości jak poszanowanie godności i podmiotowości każdej osoby, solidarność i współodpowiedzialność za drugiego człowieka i jego losy, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Chcemy być organizacją działającą według zasad otwartości i szacunku, współpracy i partnerstwa, samopomocy i aktywizacji, uczciwości i transparentności.

CELEM FUNDACJI JEST POMOC, WSPARCIE ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA KOBIET MIGRUJĄCYCH I ICH RODZIN

Źródło: https://www.kobietywedrowne.org/

Wesprzyj Fundacje Kobiety Wędrowne 

Podziel się z: