O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian

PAH w Ukrainie

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach.

Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Brakuje im najbardziej podstawowych produktów (jedzenia, ciepłych ubrań). Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest ogromną traumą. Potrzebują wsparcia psychologicznego, a także możliwości nauki i rozwoju. W trudnej sytuacji są również ludzie starsi, którym trudno jest zadbać o siebie i swoje potrzeby w tak wymagających warunkach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Ukrainie zapewniamy pomoc w zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb. Jesteśmy na miejscu od 2014 roku, a od 2015 roku prowadzimy stałą misję.

Nasze pierwsze działania były natychmiastową odpowiedzią na kryzys: pomagaliśmy w dostarczeniu opieki medycznej, dostarczaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, koce, śpiwory i inne produkty niezbędne do przetrwania.

Najważniejsze jest dla nas wsparcie grup najbardziej wrażliwych: osób starszych, kobiet i dzieci. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami możemy skutecznie do nich docierać.

Prowadzimy centra informacyjno-integracyjne, w których oferujemy konsultacje-socjalne, zawodowe, prawne i psychologiczne. Aby dotrzeć do osób w mniejszych miejscowościach, konsultacje prowadzą również nasze grupy mobilne.

Prowadzimy długofalowe programy wsparcia finansowego dla osób w potrzebie. Comiesięczne dofinansowanie budżetu domowego umożliwia rodzinie zapewnienie sobie jedzenia, ciepłych ubrań i innych niezbędnych produktów-najlepiej dopasowanych do własnych potrzeb.

Dodatkowo w miejscach użyteczności publicznej jak szkoły i szpitale remontujemy infrastrukturę wodno-sanitarną.

2021/2022 – UKRAINA – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA / ŚRODKI DO ŻYCIA / ŻYWNOŚĆ / WODA

Głównym celem projektu jest poprawa stanu psychospołecznego najbardziej narażonej na skutki konfliktu zbrojnego ludności w obwodach donieckim i ługańskim. Ma temu służyć zapewnienie wsparcia społecznego oraz tworzenie możliwości pozyskania środków do życia w obecnej sytuacji wewnętrznej w Ukrainie, jak i realizacja inicjatyw społecznych w zakresie przedsiębiorczości.

We współpracy z lokalnym, charkowskim Funduszem Charytatywnym „Blahorob” program został zmodyfikowana, aby wspomóc także mieszkańców obwodu charkowskiego.

Projekt ma charakter międzysektorowy: obejmuje obszary pomocy psychospołecznej, dostępu do wody oraz bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnienia środków do życia.

W ramach pomocy psychospołecznej PAH usprawnia system świadczenia usług społecznych, a co za tym idzie pracuje nad zwiększaniem zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez ludność dotkniętą toczącym się konfliktem zbrojnym poprzez:

1) integrację usług w ramach struktur systemu opieki społecznej poprzez dofinansowanie (przy udziale lokalnych władz) 20 etatów dla pracowników społecznych i 4 psychologów, a także rozbudowę lub wzmocnienie lokalnych programów pomocy psychospołecznej;

2) poszerzanie kompetencji 80 pracowników instytucji społecznych w zakresie zwalczania problemów psychospołecznych i zdrowotnych. Jednocześnie, w celu wsparcia społeczności i wzmocnienia działań ochronnych na poziomie lokalnym, PAH dokształci 24 przedstawicieli miejscowych organizacji pozarządowych lub działaczy w takich obszarach, jak: pozyskiwanie funduszy, działalność rzecznicza z zakresu zarządzania projektami, system skierowań, identyfikacja ryzyk z obszaru bezpieczeństwa psychospołecznego itp. Dopełnieniem tego działania będzie przekazanie 5 dotacji na rozbudowę infrastruktury socjalnej na poziomie społeczności.

PAH postara się stworzyć synergię pomiędzy pomocą psychospołeczną a źródłami utrzymania, gdyż obszary te są ze sobą powiązane. W ten sposób organizacja pomoże najbardziej narażonym grupom społecznym mieszkającym wzdłuż „linii kontaktu” w dalszym pozyskiwaniu środków do życia poprzez:

1) przeprowadzenie Oceny Źródeł Utrzymania, której wyniki mają zostać udostępnione lokalnym władzom i podmiotom udzielającym pomocy humanitarnej/rozwojowej;

2) współfinansowanie (z lokalnymi władzami) pracy specjalistów z zakresu źródeł utrzymania, a także opracowywanie lub ulepszanie lokalnych strategii ekonomicznych oraz zapewnienie ich zgodności ze strategiami pomocy psychospołecznej.

W tym samym czasie:

350 najbardziej zagrożonych przez konflikt osób (ludzie w podeszłym wieku i niepełnosprawni; opiekunowie w wieku powyżej 40 lat) otrzyma środki do życia i/lub propozycję zatrudnienia.

250 z nich będzie rozwijać swoje umiejętności w obszarze samozatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej/mikroprzedsiębiorczości, a pozostałe 100 osób weźmie udział w szkoleniach na temat poszukiwania pracy.

50 najbardziej obiecujących pomysłów biznesowych otrzyma dotacje z funduszu na rzecz tworzenia źródeł utrzymania (sektor rolniczy i pozarolniczy).

Łącznie pomoc dotrze do 7529 osób.

Czas trwania projektu: 01.11.2021 – 31.12.2022 r.
Lokalizacja: obwody doniecki, ługański i charkowski, Ukraina
Donator: Ukraine Humanitarian Fund (UHF) / OCHA
Partner implementacyjny: Fundusz Charytatywny „Blahorob”

Źródło: https://www.pah.org.pl/

Podziel się z: