22.8 C
Warszawa
16 lipca, 2024, 09:13
MigranciwPolsce.pl
Dziś obchodzimy International Paramedics Day, by podkreślić ogromną rolę ratowników medycznych na całym świec...

Dziś obchodzimy International Paramedics Day, by podkreślić ogromną rolę ratowników medycznych na całym świec…


🚑 Dziś obchodzimy International Paramedics Day, by podkreślić ogromną rolę ratowników medycznych na całym świecie. 🌍

Chociaż jest to stosunkowo młody zawód, rozwija się bardzo szybko, obejmując szeroki zakres działań – od opieki zdrowotnej, przez służby wojskowe, ratownictwo morskie i helikopterowe, po edukację i badania. 🏥🚁

Tematem przewodnim tego roku jest “The Difference We Make”, podkreślając różnicę, jaką wnosimy w życie ludzi w każdej sytuacji. 💪❤

Nasza praca to także współpraca z ratownikami medycznymi z innych krajów, dzielenie się doświadczeniami i wspólne doskonalenie umiejętności. Dzięki międzynarodowej kooperacji jesteśmy w stanie jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym i podnosić standardy opieki ratunkowej na całym świecie. 🤝🌐

Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim ratownikom medycznym na całym świecie! 🎉

—-

🚑 Today is International Paramedics Day to highlight the huge role of paramedics around the world. 🌍

Although it is a relatively young profession, it is growing rapidly, covering a wide range of activities – from healthcare, military services, marine and helicopter rescue, to education and research. 🏥🚁

This year’s theme is “The Difference We Make,” highlighting the difference we make in people’s lives in every situation. 💪❤

Our work also involves cooperating with paramedics from other countries, sharing experiences and improving skills together. Through international cooperation, we are able to help those in need even more effectively and raise the standards of emergency care around the world. 🤝🌐

We wish all the best to all paramedics around the world! 🎉
Żródło materiału: Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich

Polecane wiadomości

Skip to content