-4.1 C
Warszawa
2 grudnia, 2023, 09:29
MigranciwPolsce.pl

Tegoroczna, dwudziesta pierwsza edycja Peace Talks odbyła się w ośmiu krajach, a w wydarzeniu uczestniczyło po…


Tegoroczna, dwudziesta pierwsza edycja Peace Talks odbyła się w ośmiu krajach, a w wydarzeniu uczestniczyło ponad 8000 uczestników i ponad 200 prelegentów, począwszy od uczniów szkół podstawowych, aż po byłego Sekretarza Generalnego ONZ.

To bez wątpienia ogromne wyróżnienie dla Nilofar Ayoubi, obrończyni praw kobiet i praw człowieka pochodzącej z Afganistanu, która miała okazję opowiedzieć o swojej niezwykłej historii.

Współpracująca z nami działaczka polityczna i społeczna, afgańska felietonistka, dyrektor wykonawczy Afghan Asia Times oraz wiceprezes Instytutu Pokoju, to także młoda przedsiębiorczyni, która realizowała wiele projektów w afgańskim rzemiośle. Dzieliła się z całym światem swoją niezwykłą drogą życiową.

Od najmłodszych lat żyła w ciągłym strachu przed Talibami, co skłoniło ją do ubierania się jak chłopiec przez większość dzieciństwa. W trakcie studiów zaangażowała się w walkę o prawa kobiet. Nawet po ślubie z wybitnym dyplomatą i mimo licznych gróźb, nieugięcie dążyła do swoich celów. Założyła wiele firm w Afganistanie, co stworzyło możliwość zatrudnienia dla setek kobiet.

W sierpniu 2021 roku, kiedy Talibowie ponownie przejęli władzę, jej działalność uczyniła ją automatycznym celem do eliminacji. Z tego właśnie powodu Nilofar Ayoubi została pilnie ewakuowana do Polski, gdzie przyznano jej status tymczasowej rezydentury.

To właśnie w Polsce jej działania zyskały międzynarodowe uznanie jako głosicielki praw afgańskich kobiet i dziewcząt.

Historia Nilofar Ayoubi to inspirujący przykład determinacji, odwagi i poświęcenia w walce o prawa kobiet. Jej nieustanny trud i poświęcenie dla innych kobiet stały się symbolem nadziei w obliczu trudności. Dzięki jej odważnym działaniom, afgańskie kobiety nadal mają nadzieję na lepszą przyszłość. Nilofar Ayoubi pozostaje inspiracją dla nas wszystkich, dowodząc, że jedna osoba może zmieniać świat.

—–

This year’s twenty-first edition of Peace Talks took place in eight countries, with more than 8,000 participants and over 200 speakers, ranging from elementary school students to a former UN Secretary General.

This is undoubtedly a huge honor for Nilofar Ayoubi, a women’s and human rights activist originally from Afghanistan, who had the opportunity to tell her remarkable story.

A fellow political and social activist, Afghan columnist, executive director of Afghan Asia Times and vice president of the Institute of Peace, she is also a young entrepreneur who has carried out many projects in Afghan crafts. She has shared her remarkable life path with the world.

From an early age, she lived in constant fear of the Taliban, which led her to dress like a boy for most of her childhood. During her studies, she became involved in the struggle for women’s rights. Even after marrying a prominent diplomat and despite numerous threats, she was relentless in pursuing her goals. She established a number of businesses in Afghanistan, which created employment opportunities for hundreds of women.

In August 2021, when the Taliban retook power, her activities made her an automatic target for elimination. It was for this reason that Nilofar Ayoubi was urgently evacuated to Poland, where she was granted temporary residency status.

It was in Poland that her activities gained international recognition as a voice for the rights of Afghan women and girls.

Nilofar Ayoubi’s story is an inspiring example of determination, courage and dedication in the fight for women’s rights. Her constant toil and sacrifice for other women has become a symbol of hope in the face of hardship. Thanks to her courageous actions, Afghan women still have hope for a better future. Nilofar Ayoubi remains an inspiration to us all, proving that one person can change the world.Żródło materiału: Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich

Polecane wiadomości

Kryzys klimatyczny zmienia nie tylko planetę, ale także życie dzieci

UNICEF

TANZANIA Uvi Foundation for Education prowadzi projekty edukacyjne w górach Usa…

UNAWEZA

Uwaga! Ostatnia szansa, by wesprzeć budowę mostu! FLORENCE (39 lat) samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Jej mą…

Polska Fundacja dla Afryki

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej