O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
prawa-regulującego-sytuację-obywateli-i-obywatelek-Ukrainy

Nowelizacja specustawy trafiła do Sejmu

Rząd przyjął kolejną nowelizację tzw. specustawy – czyli prawa regulującego sytuację obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Proponowane zmiany pozbawiają uchodźców z Ukrainy możliwości uzyskania 3-letniego prawa do pobytu w Polsce, a także odbierają im prawo do pomocy w pokryciu kosztów zakwaterowania. Już wcześniej pisaliśmy o tych niepokojących propozycjach.

Co istotne, rządowy projektu ustawy zakłada, że przepis dotyczący uchylenia przepisów tzw. tarczy anty-COVIDowej, a więc regulacji przedłużających termin na złożenie wniosków pobytowych w trybie ustawy o cudzoziemcach, przedłużających ważność dokumentów pobytowych, terminu na opuszczenie Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Oznacza to, że w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy cudzoziemcy, których legalny pobyt w Polsce został przedłużony na podstawie tego przepisu będą musieli opuścić Polskę lub złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt w Polsce.

Teraz projekt ustawy, który zawiera zmiany niekorzystne dla obywateli i obywatelek Ukrainy, a także innych cudzoziemców, trafił do Sejmu. W związku z tym, wysyłamy nasze uwagi dotyczące nowelizacji do posłów i posłanek.

Z naszymi uwagami do projektu możesz zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Jeśli tak jak my jesteś zaniepokojony planowanymi zmianami w prawie, które dotyczą obywateli i obywatelek Ukrainy, przedstaw swoje zdanie posłom i posłankom zasiadającym w Sejmie. Nad projektem ustawy pracować będzie Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Skład osobowy Komisji możesz znaleźć na tej stronie: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa będzie procedowana w Sejmie w dniach 13 i 14 grudnia. Jeśli ustawa zostanie uchwalona przez Sejm następnie trafi do Senatu. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie ustawy do podpisu Prezydentowi. Jeśli Prezydent podpisze ustawy zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Przebieg prac nad ustawą możesz śledzić na stronie Sejmu: Druk nr 2845 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: https://interwencjaprawna.pl/

Podziel się z: