O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Critas

Podsumowanie 8. edycji akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje. To hasło towarzyszy różnym formom pomocy osobom bezdomnym, jakie prowadzi Caritas Polska. Podczas 8. edycji akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” wraz ze Strażą Miejską m.st. Warszawa i Fundacją „Pro Caritate” przekazaliśmy m.in. 2850 litrów pożywnej zupy z pieczywem i 5000 konserw.

Jesienno-zimową akcję „Trochę ciepła dla bezdomnego” Caritas Polska prowadzi od 2015 roku wspólnie z warszawską strażą miejską w okresie najbardziej uciążliwym i niebezpiecznym dla zdrowia i życia osób przebywających w tak zwanych „miejscach niemieszkalnych”. Pomocą objęci są ci spośród bezdomnych, dla których zabrakło miejsca w schroniskach, a także ci, którzy z przyczyn osobistych, zdrowotnych czy materialnych pozostają bez dachu nad głową.

Od listopada do końca lutego samochody patrolowe Straży Miejskiej zabierały z dziedzińca Caritas Polska w Warszawie przy ul. Okopowej ciepłe koce, skarpety, konserwy, pieczywo, gorącą, pożywną zupę oraz inne przedmioty zakupione dzięki ofiarności osób wspierających akcję.

Podczas 8. edycji akcji warszawscy bezdomni otrzymali:

  • 2850 litrów pożywnej zupy z pieczywem
  • 200 ciepłych koców
  • 900 par wełnianych skarpet
  • ponad 5000 sztuk konserw

Na indywidualne zapotrzebowanie, zgłoszone i zweryfikowane przez strażników miejskich, zakupionych zostało 12 par zimowych butów oraz ciepłe damskie kurtki.

Patrole Straży Miejskiej docierały do ponad 70 znanych lokalizacji na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, do miejsc często trudno dostępnych – w zrujnowanych budynkach, pustostanach, altankach działkowych, a nawet do namiotów, szałasów i innych prowizorycznych siedlisk. Ogółem patrole zaopatrzyły w tym czasie wszystkich chętnych do przyjęcia pomocy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, także przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedziliśmy bezdomnych, aby podzielić się opłatkiem. Wszyscy zainteresowani otrzymali przygotowane przez wolontariuszy Caritas Polska paczki świąteczne ze słodyczami, kawą i upominkami, które przekazywał zastępca dyrektora Caritas Polska, ks. Tomasz Roda.

Mimo kończącej się zimy, temat pomocy osobom żyjącym w kryzysie bezdomności, niejednokrotnie przez wiele lat, pozostaje aktualny w programach Caritas. Prawie każda Caritas diecezjalna, gdzie znajdują się bezdomni, prowadzi różne formy pomocy dla nich – schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, stołówki i punkty wydawania żywności, odzieży, artykułów pierwszej potrzeby – w zależności od posiadanych środków i możliwości.

Do działań Caritas Polska w obszarze pomocy osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem, należy również całoroczny projekt pomocy ratunkowej dla bezdomnych o nazwie Uliczny Patrol Medyczny, realizowany we współpracy ze Strażą Miejską i Stowarzyszeniem Jesteśmy Nadzieją. Od 2013 r. działa autorski program wsparcia dla młodych dorosłych zagrożonych trwałą bezdomnością, uzależnionych, zagubionych i gotowych podjąć pracę nad swoją przyszłością, o nazwie „Damy Radę!”.

Nadrzędnym celem rozumnej pomocy dla osób wykluczonych społecznie jest znalezienie najbardziej efektywnych środków wsparcia ich w wychodzeniu z bezdomności, uzależnień i kryzysów życiowych, zanim będzie za późno. Z niemałym wysiłkiem, z pomocą darczyńców i ludzi dobrej woli, wiele osób zagrożonych kryzysem bezdomności udaje się uratować.

Uczestnicy Ulicznego Patrolu Medycznego wielokrotnie ratowali życie ludziom, którzy umierali w odosobnieniu i nawet nie chcieli początkowo skorzystać z pomocy, pozwolić na przewiezienie się do szpitala i specjalistyczne leczenie. Ponad 30 uczestników programu „Damy Radę!”, którzy skorzystali z niego dotychczas, wyszło z bezdomności i życiowego kryzysu. Trwają w abstynencji, zdobyli zawód, prowadzą uczciwe życie. Niektórzy podjęli studia, co również pomaga w odzyskaniu godności i poczucia własnej wartości. Życiorysy niektórych prezentujemy w mediach własnych i zewnętrznych, aby zachęcić tych, którym brakuje nadziei, do sięgnięcia po wsparcie, które często jest w zasięgu ręki.

Nie zawsze i nie każdemu udaje się pomóc. Wiele zależy od motywacji i wytrwałości bezdomnego, które często ogranicza alkohol lub ciężar przeszłości. Ale nawet w takich przypadkach Caritas spieszy z pomocą doraźną, która podtrzymuje i chroni życie.

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom współpracującym z Caritas Polska w niesieniu pomocy „tym, których nie widać”. Cierpienie, osamotnienie i poczucie zagubienia są najczęściej ukryte, do czasu, kiedy zdarzy się nieszczęście. Serdecznie zapraszamy do dalszego wspierania działań Caritas Polska.

Janusz Sukiennik, koordynator akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”

Źródło: https://caritas.pl/

Zapraszamy do wsparcia CARITAS POLSKA 

Podziel się z: