O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian

Przedstawiamy nasze sprawozdanie dla Agencji UE ds. Azylu – Stowarzyszenie Interewencji Prawnej

Agencja UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, EUAA) jest agencją unijną, która zapewnia państwom członkowskim wsparcie operacyjne i techniczne w dziedzinie ochrony międzynarodowej, a także prowadzi szkolenia dla organów azylowych państw członkowskich. Co roku, EUAA publikuje też raport o sytuacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w UE, w tym w Polsce.

W związku z toczącymi się obecnie pracami nad raportem EUAA za rok 2022, przygotowaliśmy nasze podsumowanie największych zmian i wyzwań, z jakimi osoby poszukujące ochrony w Polsce musiały się mierzyć w zeszłym roku.

W naszym sprawozdaniu wskazaliśmy m.in. na następujące problemy:

  • Trwające od sierpnia 2021 r. pushbacki na granicy polsko-białoruskiej;
  • Niepokojące odmowy wjazdu na granicy polsko-ukraińskiej;
  • Problemy obywateli rosyjskich z wjazdem na terytorium Polski;
  • Niewystarczające świadczenia socjalne dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
  • Wcześniejsze zakończenie dostępu do pomocy socjalnej i medycznej w przypadku osób, którym odmówiono ochrony międzynarodowej w trakcie pandemii;
  • Problemy z dostępem do opieki medycznej i psychologicznej w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;
  • Umieszczanie w detencji dzieci, pomimo krytyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i ofiar przemocy, pomimo iż jest to niezgodne z polskim prawem;
  • Problemy osób korzystających z ochrony czasowej w Polsce, a także innych cudzoziemców, którzy byli zmuszeni uciekać z Ukrainy.

Źródło: https://interwencjaprawna.pl/

https://interwencjaprawna.pl/przedstawiamy-nasze-sprawozdanie-dla-agencji-ue-ds-azylu/

 

Podziel się z: