O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
zełenski

Przesłanie Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 21.02.2023

Today’s meeting of the Staff is extended and detailed. Including reports from the frontline – from our commanders in the hottest directions.
Commander-in-Chief Zaluzhny reported on the overall frontline situation and enemy missile attacks on our positions. The reports on the Donetsk and Luhansk regions evoke particular emotions. We are doing our best to deter enemy attacks there – constant intense assaults, which Russia does not stop, even though it suffers huge losses there.
General Syrskyi reported on the Bakhmut and Lyman directions. Fierce battles are taking place. We are doing everything to support our guys. General Tarnavskyi reported on the fighting in the Avdiivka and other directions. The invaders are using the entire range of weapons against our guys there, including CS gas grenades. But very importantly, despite all the pressure on our forces, the frontline has not changed.
I am grateful to all our warriors, all soldiers and sergeants, officers and generals who are defending the respective frontline areas.
Other commanders of our Defense and Security Forces also reported to the Staff. Nayev, North, and Odesa operational and strategic group of troops, Moskalyov – I heard their reports, the situation has not changed significantly.
Intelligence – Chief of the Main Intelligence Directorate Budanov – on the real essence of Russia’s trifle with rhetoric about strategic weapons.
We pay full attention to every detail of our Defense Plan and the enemy’s ambitions.
Glory to our warriors! Eternal memory to all those whose lives were taken by Russia and this war!
Glory to Ukraine!

Dzisiejsze zebranie Kadry jest przedłużone i szczegółowe. W tym raporty z linii frontu – od naszych dowódców w najgorętszych kierunkach.
Główny dowódca Zalużny poinformował o ogólnej sytuacji na linii frontu i atakach rakietowych wroga na nasze pozycje. Szczególne emocje budzą raporty na temat rejonu donieckiego i ługańskiego. Robimy wszystko, aby powstrzymać tam ataki wroga – ciągłe intensywne ataki, których Rosja nie zatrzymuje, mimo że ponosi tam ogromne straty.
Generał Syrskyi raportował o kierunkach Bakhmut i Lyman. Toczą się zacięte bitwy. Robimy wszystko, aby wesprzeć naszych chłopaków. Generał Tarnavskyi poinformował o walkach w Avdiivce i innych kierunkach. Najeźdźcy używają całego asortymentu broni przeciwko naszym ludziom, w tym granaty gazowe CS. Ale co ważne, mimo całej presji na nasze siły, linia frontu się nie zmieniła.
Jestem wdzięczny wszystkim naszym wojownikom, wszystkim żołnierzom i sierżantom, oficerom i generałom, którzy bronią odpowiednich terenów frontu.
Kolejni dowódcy naszych Sił Obronnych i Bezpieczeństwa również zgłosili się do Sztabu. Najew, Północ i Odesa operacyjno-strategiczna grupa wojsk Moskałow – słyszałem ich doniesienia, sytuacja nie uległa znaczącej zmianie.
Wywiad – szef Głównej Dyrekcji Wywiadu Budanov – o prawdziwej istocie rosyjskiego drobiazgu z retoryką o broni strategicznej.
Zwracamy pełną uwagę na każdy szczegół naszego Planu Obronnego i ambicje wroga.
Chwała naszym wojownikom! Wieczna pamięć dla wszystkich, których życie odebrała Rosja i ta wojna!
Chwała Ukrainie!

Źródło: https://www.facebook.com/zelenskiy.official

Zdjęcie główne: zelenskiy.official

Podziel się z: