O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
seminarium2

Seminarium: Push-back czyli nielegalna, szkodliwa i krzywdząca praktyka zarządzania granicami UE

Zapraszamy na seminarium online „Push-back’i czy zbiorowe wypychanie? Nielegalna, szkodliwa i krzywdząca praktyka zarządzania granicami UE”.

Spotkanie odbędzie się 28 lipca w godzinach 12-16 za pośrednictwem platformy Zoom.

Celem seminarium jest bliższe przyjrzenie się nielegalnym, zbiorowym wypchnięciom osób migrujących poza granice Europy, poprzez uwzględnienie różnych perspektyw, w tym prawnej, politycznej i osobistej oraz szukanie rozwiązań, jak uczynić granice UE mniej brutalnymi i respektującymi prawa człowieka.

Plan spotkania obejmuje trzy panele gromadzące rozmówców(-czynie), którzy będą mogli odnieść się do problemu z różnych perspektyw: przedstawicieli(-lki) środowisk akademickich, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz osoby, które doświadczyły push-back’u. Szczegółowy program dostępny jest tutaj:

W pierwszym panelu przyjrzymy się  procedurze push-back – zarówno w skali globalnej, jak i na poziomie europejskim. Głos zabiorą także osoby, które ucierpiały w wyniku nielegalnych wydaleń. Będą mogły przedstawić swój punkt widzenia i wyjaśnić, jak push-back wpłynął na ich życie.

Drugi panel skupi się na podstawach politycznych i ocenie prawnej push-back’ów, w tym reakcji międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości na te praktyki.

Podczas trzeciego panelu, omówione zostaną potencjalne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania push-back’om przez organizacje międzynarodowe i społeczeństwo obywatelskie.

Aby wziąć udział w seminarium  należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/6xHC38mykyUbM77v7.

Link do seminarium zostanie wysłany po rejestracji. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy seminarium: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Partnerzy seminarium: inicjatywa Protecting Rights at Borders (PRAB), Grupa Granica oraz Konsorcjum Migracyjne.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu “Eu-Pact on Asylum and Migration” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu “Europa dla Obywateli(-lek)”.

Wspieraj Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przez https://interwencjaprawna.pl

źródło: https://interwencjaprawna.pl

Podziel się z: