O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Zelenskiy official

Siła naszych sił obronnych i bezpieczeństwa tkwi w sile naszego ludu – Prezydent Ukrainy

The strength of our defense and security forces is in the strength of our people. And the strength of Ukrainians and the state as a whole is based on the fact that Ukrainians become warriors at a crucial time – they do not lose their grip, they fight, they do not seek what doesn’t belong to them, they do everything to regain their own.
We will win this war. We are doing everything for this. We support each other. We reinforce the state. We unite the world for the sake of our victory, which actually consists of the actions of all those who are fighting for Ukraine, who are fighting for our country and for their brothers-in-arms, who are doing everything in order not to let the enemy take either our land or Ukrainian glory.
Glory to all those who are now fighting for our country!
Glory to all who stood up for Ukraine!
Blessed memory and eternal honor to all those whose lives were taken by Russian shelling and strikes!
Glory to Ukraine!
Siła naszych sił obronnych i bezpieczeństwa tkwi w sile naszego ludu. A siła Ukraińców i państwa jako całości opiera się na tym, że Ukraińcy stają się wojownikami w kluczowym momencie – nie tracą kontroli, walczą, nie szukają tego, co do nich nie należy, robią wszystko, żeby odzyskać swoje.
Wygramy tę wojnę. Robimy dla tego wszystko. Wspieramy się nawzajem. Wzmacniamy państwo. Łączymy świat w imię naszego zwycięstwa, które tak naprawdę składa się z działań tych wszystkich, którzy walczą za Ukrainę, którzy walczą za nasz kraj i za swoich braci broni, którzy robią wszystko, aby nie pozwolić wrogowi zabrać naszej ziemi, albo Ukraińska chwała.
Chwała wszystkim tym, którzy teraz walczą za nasz kraj!
Chwała wszystkim, którzy stanęli w obronie Ukrainy!
Błogosławionej pamięci i wiecznej cześć wszystkim tym, którym życie odebrały rosyjskie ostrzały i uderzenia!
Chwała Ukrainie!

Źródło:Zelenskiy.offcial

Podziel się z: