O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
unhcr-pomoc-ukrainie-w-polsce

UNHCR rozszerza działalność w Polsce

UNHCR rozszerza działalność w Polsce, aby dotrzeć do uchodźców z Ukrainy w obliczu rosnących zagrożeń

Ukraińscy uchodźcy Yulia i jej syn Vlad w centrum wsparcia finansowego UNHCR w Warszawie. © UNHCR/Maciej Moskwa

Poniżej podsumowanie tego, co powiedziała rzeczniczka UNHCR Olga Sarrado – której cytowany tekst można przypisać – na dzisiejszym briefingu prasowym w Palais des Nations w Genewie.

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, nadal rozszerza swoją działalność w Polsce, aby nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy osiedlili się na terenie kraju.

Polska pozostaje głównym krajem, do którego przybywają uchodźcy z Ukrainy, a od rozpoczęcia wojny 24 lutego do kraju przybyło ponad 3,5 miliona osób. Tempo przyjazdów spadło w porównaniu z początkiem marca, kiedy dziennie przybywało ponad 100 tys. osób, do około 20 tys. dziennie w maju. Widzimy również tak zwane ruchy wahadłowe, w których ludzie przechodzą tam i z powrotem przez granicę na Ukrainę z różnych powodów, np. by odwiedzić rodzinę, sprawdzić swój dobytek lub wrócić do pracy. Jednak Polska spodziewa się, że znaczne liczby uchodźców będą nadal napływać, na skutek dużych przemieszczeń wewnętrznych, znacznych zniszczeń i trwających działań wojennych na Ukrainie.

Nowo przybyli uchodźcy często pochodzą z obszarów silnie dotkniętych walkami, niektórzy spędzili tygodnie ukrywając się w schronach i piwnicach. Często przybywają w złym stanie psychicznym wywołanym rozłąką z rodziną, bez jasnego planu dokąd się udać i z mniejszymi zasobami finansowymi czy powiązaniami, niż ci, którzy uciekli wcześniej. Dostęp do służby zdrowia i potrzeby medyczne to główne tematy, o które uchodźcy pytają pracowników UNHCR. Inne prośby dotyczą transportu, wsparcia finansowego, potrzeb psychospołecznych, zakwaterowania i dostępu do usług socjalnych, w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Polska wdrożyła rozwiązania legalizujące pobyt, dostęp do zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej i innych systemów opieki społecznej dla ukraińskich uchodźców. Ponad 1,1 mln zarejestrowało się w polskich urzędach, otrzymując państwowy numer identyfikacyjny (PESEL), który daje im dostęp do usług; 94 procent zarejestrowanych to kobiety i dzieci.

UNHCR wspiera wysiłki Rządu RP poprzez wielosektorowe działania w zakresie ochrony prawnej, wsparcia finansowego, pomocy humanitarnej i zdolności przyjmowania uchodźców.

Program wsparcia finansowego UNHCR uruchomił w marcu. Dziś działa osiem centrów pomocy gotówkowej w głównych rejonach goszczących uchodźców, w tym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Ostródzie, Gdyni i Gdańsku. Ponad 100 000 uchodźców z Ukrainy otrzymało już wsparcie finansowe od UNHCR na pokrycie ich podstawowych potrzeb, takich jak czynsz czy zakup żywności i leków. Pieniądze są dostarczane przez okres trzech miesięcy najbardziej potrzebującym – służąc jako koło ratunkowe w sytuacjach kryzysowych – do czasu, gdy będą mogli lepiej się utrzymać lub zostać objęci rządowymi systemami ochrony socjalnej.

Niemal 20 procent uchodźców zapisanych do pomocy pieniężnej to osoby ze szczególnymi potrzebami. Udzielamy wsparcia w poważnych przypadkach medycznych, osobom starszym, samotnym matkom, kobietom zagrożonym ryzykiem i osobom z niepełnosprawnościami. Połowa dzieci o szczególnych potrzebach jest oddzielona od rodzin lub pozbawiona opieki.

UNHCR utworzył również wspólnie z UNICEF dwanaście punktów Blue Dot, w których uchodźcy mogą uzyskać dostęp do informacji i porad dotyczących praw i usług oraz otrzymać natychmiastowe wsparcie psychospołeczne. Dostępne jest tam również niezbędne wsparcie dla osób o szczególnych potrzebach, w tym kierowanie do służb specjalistycznych i porad prawnych.

UNHCR kontynuuje również dostawy pomocy humanitarnej na Ukrainę z Polski. Do tej pory z naszego magazynu w Rzeszowie wysłano 139 ciężarówek UNHCR, aby pomóc osobom dotkniętym konfliktem na Ukrainie.

Społeczeństwo i władze Polski wykazały się niezwykłą hojnością w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Silne zaangażowanie i wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej będą kluczowe dla podtrzymania tej solidarności.

UNHCR jest gotowe nadal wspierać polskie władze w zapewnianiu uchodźcom godnego zaspokojenia ich potrzeb, ochrony i możliwości przejścia na zrównoważone rozwiązania. W ramach wspierania rządowej strategii UNHCR koordynowało opracowanie Regionalnego Planu Działań w odpowiedzi na kryzys uchodźczy związany z sytuacją na Ukrainie. W Polsce skupia on 87 partnerów i  apeluje o 740,6 mln USD na pokrycie najważniejszych potrzeb. Do tej pory sfinansowane jest 25 proc. potrzeb dla Polski.

ENGLISH VERSION: https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/5/62908c384/unhcr-expands-operations-poland-reach-refugees-ukraine-amid-rising-vulnerabilities.html

źródło: https://www.unhcr.org

Podziel się z: