O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
UNHCR,-Urząd-Miasta-Lublin-i-obywatele-wspierają-uchodźców

UNHCR, Urząd Miasta Lublin i obywatele wspierają uchodźców

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, przekazała w zeszłym tygodniu zestawy higieniczne i inne artykuły pomocowe dla Urzędu Miasta Lublin oraz Homo Faber, lokalnej organizacji pozarządowej, która pomaga w służbach ochrony i dystrybucji artykułów humanitarnych w całym mieście.

Wśród dostarczonych przedmiotów znajdują się ręczniki, pościel, artykuły higieniczne, apteczki, które trafią do schroniska zbiorowego i innych placówek na rzecz ponad tysiąca osób goszczących w Lublinie.

„Wsparcie udzielane przez polskie władze, wspólnie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, jest imponujące” – powiedział Marco Procaccini, szef Biura UNHCR w Lublinie. „Uchodźcy z Ukrainy goszczący w Lublinie czują się mile widziani i zyskali poczucie integracji, wielu z nich aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym miasta”.

Urząd Miasta Lublin i jego „Centrum Pomocy Rodzinom” (MOPR od polskiego akronimu) udzielały istotnej pomocy rodzinom uchodźców z Ukrainy od początku konfliktu. Władze lokalne wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i wolontariuszami połączyły siły, aby zapewnić najsłabszym uchodźcom przybywającym do miasta dostęp do godnego zakwaterowania i bezpiecznego środowiska, jednocześnie zapewniając pomoc przypadkom o szczególnych potrzebach w różnych ośrodkach zbiorowych działających na terenie miasta. Miasto.

„Pomimo braku doświadczenia w pracy z osobami, które ucierpiały w wyniku działań wojennych, przedstawiciele służb społecznych podjęli ogromny wysiłek, aby sprostać tak dużemu wyzwaniu. Udało nam się to zrobić!  – powiedziała Katarzyna Fus, Kierownik MOPR w Lublinie.

Organizacja społeczeństwa obywatelskiego Homo Faber również odegrała ważną rolę we wspieraniu działań humanitarnych, wykorzystując swoją wiedzę fachową w kontekście lokalnym, aby zapewnić stałą pomoc rodzinom goszczącym w schroniskach zbiorowych i poza nimi. „Dbamy o systemowe, wielowątkowe i stałe wsparcie zarówno dla uchodźców, jak i społeczności lokalnej poprzez budowanie partnerstw międzysektorowych.” – powiedziała Anna Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Homo Faber.

Ich pracownicy i wolontariusze świadczą obecnie usługi pomocy i ochrony na obszarze, na którym przebywa ponad 16.000 uchodźców z Ukrainy, w tym w Lublinie i jego okolicach.

UNHCR jest wdzięczny lokalnym gminom i rządowi Polski za nieustanną pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy.

Według stanu na 25 lipca w Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,2 mln uchodźców z Ukrainy z numerem PESEL.

Podziel się z: