-2.8 C
Warszawa
6 grudnia, 2023, 13:00
MigranciwPolsce.pl
UNHCR

Komunikat prasowy UNHCR: Ponad 80 organizacji apeluje o 709 mln USD na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Polskie i międzynarodowe organizacje humanitarne apelują do darczyńców o przekazanie 709,4 mln USD (ponad 3,1 mld zł) na wsparcie licznej grupy uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Polska część Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy na rok 2023 przedstawia zakładane działania 83 partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym samotnych kobiet, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Ponad połowa partnerów to polskie organizacje. Plan jest koordynowany przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), jako uzupełnienie wzorowego zaangażowania Rządu RP i narodu polskiego.

Duża część zaplanowanego budżetu jest przeznaczona na pomoc uchodźcom w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb. Inne główne obszary wsparcia to ochrona prawna – w tym ochrona dzieci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – edukacja, zdrowie oraz włączenie społeczno-ekonomiczne.

– Przyjęcie setek tysięcy uchodźców w tak krótkim czasie wiązało się z wieloma trudnościami i nowymi wyzwaniami – powiedział Paweł Szefernaker, Pełnomocnik Rządu ds. Uchodźców Wojennych z Ukrainy, który uczestniczył w prezentacji planu.

„Solidarność Polski w obliczu największej ucieczki uchodźców w Europie od czasów II wojny światowej jest niezwykła” – powiedział Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce. „ONZ, organizacje pozarządowe i partnerzy są razem z ukraińskimi uchodźcami, którym służą, i z Polską, która tak hojnie ich przyjęła”.

Zeszłoroczny plan działań na rzecz uchodźców w Polsce objął setki tysięcy potrzebujących. Ponad 600 000 uchodźców otrzymało podstawowe wsparcie pieniężne, a ponad 530 000 dzieci uzyskało dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych. Ponad 670 000 uchodźców dostało informacje o prawach i dostępnym wsparciu, a ponad 260 000 poinformowano o dostępie do opieki zdrowotnej.

Od początku masowego napływu uchodźców z Ukrainy do Polski w lutym 2022 r. miliony uchodźców z Ukrainy znalazły schronienie w Polsce lub dotarły do innych krajów przez jej terytorium, a ponad 1,5 mln uchodźców otrzymało czasową ochronę. Polska umożliwia im legalną pracę i dostęp do usług społecznych, opieki zdrowotnej i edukacji. Ponad 90 proc. uchodźców z Ukrainy w Polsce to kobiety i dzieci.

Regionalny Plan Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy: https://data.unhcr.org/en/documents/details/97958

 

Over 80 organisations appeal for USD 709 mio. to help refugees from Ukraine

Polish and international humanitarian organisations have appealed today to donors to provide USD 709.4 million (over PLN 3.1 billion) to support the large number of refugees from Ukraine which Poland hosts.

The Poland component of the Regional Refugee Response Plan for 2023 presents the planned activities of 83 partners, with a strong focus on the most vulnerable refugees, including single women, children, the elderly and disabled persons. More than half of the partners are national Polish organisations. The response plan is coordinated by the UN Refugee Agency (UNHCR), to complement the exemplary efforts of the Government and people of Poland.

A large part of the plan’s budget is dedicated to helping refugees meet their basic needs. Other main areas of support are protection – including child protection and action against gender-based violence – education, health, as well as socio-economic inclusion.

“Accepting hundreds of thousands of refugees in such a short time was associated with many difficulties and new challenges,” said Paweł Szefernaker, Government Plenipotentiary for War Refugees from Ukraine, who participated in the presentation of the plan.

“The solidarity of Poland in the midst of the largest exodus of refugees in Europe since World War II is remarkable,“ said Kevin J. Allen, UNHCR Representative in Poland. “The United Nations, NGOs and grassroots partners stand firmly with the Ukrainian refugees we serve, and with Poland as a generous host country.”

In 2022, the previous refugee response plan in Poland reached hundreds of thousands of people in need. Over 600,000 refugees received basic cash support, while over 530,000 children were supported with educational materials and resources. More than 670,000 refugees received information about their rights and available services, while over 260,000 were supported to access healthcare.

Since the start of massive refugee arrivals to Poland from Ukraine in February 2022, millions of refugees from Ukraine have found refuge in or transited through Poland, and over 1.5 million refugees have registered with the Government since then. Poland allows them to legally work and access social services, healthcare and education. Over 90 percent of refugees from Ukraine in Poland are women and children.

Regional Refugee Response Plan: https://data.unhcr.org/en/documents/details/97958

Źródło:https://www.unhcr.org/pl/14475-rrp2023.html
Zdjęcie główne: Netavisen_Sameksistens_dk

Polecane wiadomości

“Nie mamy wśród naszych wolontariuszy zbyt wielu mężczyzn w sile wieku, więc dzi…

Redemptoris Missio

Finał akcji „Paczka dla niemowlaczka”.

Redemptoris Missio

Wysyłają kontener do Afryki. Darów jest tyle, że pakowanie potrwa dwa dni

Redemptoris Missio

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej