O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
UNHCR The UN Refugee Agency
UNHCR logo
Informacja

Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce mieści się w Warszawie i funkcjonuje według warunków określonych w Umowie pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej statusu prawnego, immunitetów i przywilejów Wysokiego Komisarza i jego personelu w Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 r.

Główne zadania Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce to monitorowanie dostępu osób starających się o nadanie statusu uchodźcy do terytorium Polski oraz do rzetelnych procedur azylowych. Do innych naszych zadań należy ocena warunków przyjmowania i szukanie trwałych rozwiązań dla osób objętych ochroną międzynarodową (osób, którym nadano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), osób objętych innymi formami ochrony, a także bezpaństwowców. UNHCR w Polsce promuje rozwiązywanie problemu bezpaństwowości, w tym przystąpienie przez Polskę do konwencji dotyczących bezpaństwowości. Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce wspiera także działania na rzecz zaangażowania się Polski w przesiedlanie osób objętych ochroną międzynarodową.

Rzecznik UNHCR w Polsce

Rafał Kostrzyński

mail: kostrzy@unhcr.org
telefon: +48 22 390 3860
telefon: +48 788 22 40 10

Zobacz materiały UNHCR
Oddanie społeczności – odpowiedź humanitarna
Oświadczenie UNHCR w sprawie dwustronnego projektu pilotażowego w Bangladeszu i Mjanmie dotyczącego powrotów Rohingya
UA, UE i ONZ wzywają do podjęcia pilnych działań w celu zaspokojenia pilnych potrzeb migrantów i uchodźców w Libii
Przesłanie Wysokiego Komisarza z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową
Ponad granicami, wysiedleni mieszkańcy Sudanu Południowego wzywają do pokoju
Przy wsparciu UNHCR i Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej ukraińska firma QHome produkuje i instaluje 100 domów dla rodzin, które straciły domy w wyniku wojny
UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców i Regionalna Administracja Państwowa w Chersoniu umacniają trwającą współpracę w zakresie wspierania osób dotkniętych wojną w odzyskaniu i odbudowie ich domów i życia
Wenezuelscy uchodźcy, migranci i ich gospodarze potrzebują pomocy, aby wytyczyć lepszą przyszłość Wspólne oświadczenie UNHCR i IOM
UNHCR ogłasza nowy apel do afgańskich uchodźców i ich gospodarzy, wzywając partnerów do trzymania się kursu
Fundusz Innowacji UNHCR przyznaje nagrody projektom stworzonym przez uchodźców dla uchodźców
UNHCR i IOM z zadowoleniem przyjmują przyspieszone przesiedlenie przez Hiszpanię syryjskich uchodźców z Turcji po trzęsieniu ziemi
UNHCR zaniepokojony ofiarami konfliktu, które pochłonęły setki tysięcy przesiedleńców we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga
Odwiedzając zniszczone trzęsieniem ziemi obszary Turcji i Syrii, Grandi z UNHCR wzywa do większego wsparcia dla osób, które przeżyły, próbując odbudować
Każdy może być bohaterem: pomoc humanitarna na rozdartej wojną Ukrainie. Część 2
Dawanie siły i wsparcia poprzez gastronomię
Każda sytuacja kryzysowa ma na celu ochronę ludzi, którym służymy i to jest moje doświadczenie na Ukrainie
Remonty domów przywracają nadzieję ukraińskiej rodzinie po roku zawirowań
Każdy może być bohaterem: pomoc humanitarna na rozdartej wojną Ukrainie
Pytania i odpowiedzi z Mary Maker, najnowszą Globalną Ambasadorką Dobrej Woli UNHCR
Była uchodźczyni, obecnie nauczycielka-wolontariuszka, pomaga innym afgańskim dziewczynom zdobywać wykształcenie