-1.2 C
Warszawa
7 grudnia, 2023, 20:41
MigranciwPolsce.pl
[mkd_section_title title_tag=”h2″ pattern_style=”dark” title=”WAŻNE INFORMACJE”][mkd_separator type=”full-width” color=”#ffffff” thickness=”1″ top_margin=”30px” bottom_margin=”30px”][mkd_section_title title_tag=”h3″ pattern_style=”light” title=”ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY”][mkd_section_title title_tag=”h4″ pattern_style=”light” title=”Pobyt członka rodziny obywatela RP”]

Wniosek dotyczy:

– cudzoziemca, będącego małżonkiem polskiego obywatela;
– małoletnich dzieci małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat,  z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt udzielone cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela Polski, uprawnia go do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Szczegółowe informacje  uzyskasz klikając w link strony rządowej znajdującej się poniżej.

źródło: www.gov.pl

[mkd_separator type=”full-width” color=”#ffffff” thickness=”1″ top_margin=”30px” bottom_margin=”30px”][mkd_section_title pattern_style=”light” title=”Najnowsze wiadomości”][mkd_post_carousel_swipe carousel_layout=”three-posts” number_of_posts=”6″ category_id=”0″ author_id=”0″ sort=”latest” display_comments=”no” display_count=”no” custom_thumb_image_height=”900px”]

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej