O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Strona głównaWAŻNE INFORMACJEZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWYZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY – Niebieska karta

WAŻNE INFORMACJE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Niebieska karta

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w takim zawodzie. Cudzoziemiec dołącza wypełnione przez pracodawcę załączniki  do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w których wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Zezwolenie na pobyt przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Zezwolenie to udzielane jest na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie. Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”.

Szczegółowe informacje dotyczące niebieskiej karty uzyskacie  Państwo  klikając w link strony rządowej znajdującej się poniżej .

źródło: www.gov.pl