O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
Strona głównaWAŻNE INFORMACJEZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWYZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY – Pracownik oddelegowany

WAŻNE INFORMACJE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Pracownik oddelegowany

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa Cudzoziemiec, delegowany do pracy na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego, o ile okoliczność ta uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu.

Uwaga! Zezwolenie to nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania dodatkowej pracy. Cudzoziemiec powinien posiadać dodatkowo zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

Szczegółowe informacje  uzyskacie Państwo  klikając w link strony rządowej znajdującej się poniżej .

źródło : www.gov.pl