26 C
Warszawa
27 maja, 2024, 12:37
MigranciwPolsce.pl
PL/ENG/UA/RUSerdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Nowe Narracje, Nowe Migracje", która organi...

PL/ENG/UA/RUSerdecznie zapraszamy na konferencję pt. “Nowe Narracje, Nowe Migracje”, która organi…


PL/ENG/UA/RU

🌍 Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. “Nowe Narracje, Nowe Migracje”, która organizowana jest przez przez Katedrę Socjologii Kultury i Zmian Społecznych IS UKEN oraz WH AGH i odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2024 w Krakowie.

✈️ Celem konferencji jest pobudzenie i poszerzenie poszukiwań teoretycznych i badawczych w zakresie zjawiska migracji.

👩‍🏫 Wydarzenie skierowane jest do badaczek i badaczy migracji i procesów z nią związanych, którzy widzą potrzebę „opowiedzenia” migracji na nowo, czyli m.in. socjologów, psychologów, antropologów, historyków, muzealników oraz przedstawicieli i przedstawicielki innych dyscyplin naukowych (włączając nauki o sztuce, literaturze czy filmie), a także praktyków życia społecznego zaangażowanych w relacje z migrantami.

Link do wydarzenia oraz rejestracji na konferencję znajdziecie w komentarzach poniżej ⬇️

ENG

🌍 Join us at the “New Narratives, New Migrations” interdisciplinary conference organized by the Department of Sociology of Culture and Social Change Institute of Sociology UKEN and Faculty of Humanities AGH, which will take place on June 27-28, 2024, in Krakow.

✈️ The aim of the conference is to stimulate and expand theoretical and research inquiries into the phenomenon of migration.

👩‍🏫 The event is aimed at researchers of migration and related processes who see the need to “re-narrate” migration, including sociologists, psychologists, anthropologists, historians, museum professionals, as well as representatives of other scientific disciplines (including arts, literature, or film studies), and practitioners involved in social relations with migrants.

You can find the event link and registration details in the comments below ⬇️

UA

🌍 Сердечно запрошуємо на конференцію. «Нові розповіді, нові міграції», яка організована Департаментом соціології культури і соціальних змін IS UKEN і WH AGH і відбудеться 27-28 червня 2024 року в Кракові.

✈️ Метою конференції є стимулювання та розширення теоретичних та дослідницьких явищ у сфері міграції.

👩‍🏫 Захід адресований дослідникам та дослідникам міграціі та процесів повязаних з ними, які по-новому бачать потребу в ” розповіді “міграції, тобто соціологам, психологам, антропологам, історикам, серед іншого, музеєзнавцям, представникам та представникам інших наукових дисциплін (включаючи науки про мистецтво, літературу чи кіно), а також практикам суспільного життя, які беруть участь у відносинах з мігрантами.

Посилання на захід та реєстрацію на конференцію можна знайти в коментарях нижче ⬇️

RU

🌍 Мы сердечно приглашаем вас на конференцию. “Новые истории, новые миграции”, которая организуется отделом социологии культуры и социальных изменений УКЕН и ВС АГХ и будет проходить 27-28 июня 2024 года в Кракове.

✈️ Цель конференции заключается в стимулировании и расширении теоретической и исследовательской деятельности в области миграции.

👩‍🏫 Мероприятие адресовано исследователям и исследователям миграции и связанных с ними процессов, которые по-новому видят необходимость в “истории” миграции, то есть социологам, психологам, антропологам, историкам, среди прочего, музеологам, представители и представители других научных дисциплин (в том числе искусства, литературы или кинематографа), а также деятели общественной жизни, связанные с отношениями с мигрантами.

Ссылки на мероприятие и регистрацию на конференцию можно найти в комментариях ниже ️ ⬇️

OtwartyKraków
Fundacja IB Polska
Wydział Humanistyczny AGH
Żródło materiału: Centrum WIELOKULTUROWE KRAKÓW

Polecane wiadomości

Skip to content