O NAS
LOGOTYP migranciwpolsce.pl

Migranciwpolsce.pl to projekt zrzeszający fundacje
i stowarzyszenia pomagające uchodźcom i migrantom oraz instytucje działające na rzecz kryzysu humanitarnego na świecie.

Portal jest serwisem apolitycznym.
Nie jesteśmy związani z żadnym obozem politycznym.
Nasz projekt powstał z chęci pomagania najbardziej potrzebującym poprzez szerzenie informacji na temat działań, jakie są podejmowane przez instytucje niosące pomoc, a także z chęci uświadamia czytelników
i potencjalnych darczyńców odnośnie sytuacji związanej
z kryzysem humanitarnym na świecie.

Ważnym aspektem, który pozwala zrozumieć problemy współczesnego świata w kontekście kryzysu humanitarnego
i sfery związanej z tematyką uchodźców oraz migrantów, są zagadnienia geopolityczne, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę.

Przekaż 1% podatku
EnglishGermanItalianPolishRussianUkrainian
REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego: migranciwpolsce.pl przez Użytkowników sieci Internet.

 1. Serwis internetowy: migranciwpolsce.pl umożliwia Użytkownikom sieci Internet, korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 2. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu zostały uwzględnione w Polityce prywatności
 3. Informacje dotyczące plików cookies zostały zawarte w Polityce prywatności
 4. Domena: pl zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Domen, jest wyłączną własnością Spółki HARTSTEIN AG sp. z o.o.
 5. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z serwisu: migranciwpolsce.pl.
 6. Każdy użytkownik korzystający z serwisu internetowego: migranciwpolsce.pl jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Korzystanie z Serwisu: migranciwpolsce.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu serwisu.
 8. Regulamin w formie elektronicznej dostępny jest na stronie głównej serwisu: migranciwpolsce.pl.
 9. Użytkownik, akceptuje, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 10. Użytkownicy Serwisu: migranciwpolsce.pl zobowiązani są do korzystania Serwisu zgodnie z przepisami prawa obowiązującego. Zabrania się dostarczania oraz przetwarzania treści mogących stanowić naruszanie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 11. Zabrania się umieszczania treści, ogłoszeń o charakterze seksualnym, mającym na celu osiągniecie jakiejkolwiek korzyści majątkowej, wizerunkowej bądź innej, bliżej nie sprecyzowanej. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów i niecenzuralnych słów, a także propagowanie rasizmu i dyskryminacji zarówno na tle narodowościowym, jak i etnicznym.
 12. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie czy zainfekowania systemu Użytkownika wirusami. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
 13. Serwis: migranciwpolsce.pl jest serwisem, udostępniającym bezpłatnie swoją platformę innym podmiotom, działającym na rzecz uchodźców, niosą pomoc humanitarną w Polsce i na świecie. Udostępnianie platformy odbywa się za zgodą Administratora po uprzedniej weryfikacji podmiotu zainteresowanego. Serwis poprzez wyżej wymienione działania, ma na celu szerzenie informacji na temat migrantów, uchodźców oraz pomocy im udzielanej przez odpowiednie instytucje i fundacje.
 14. Serwis: migranciwpolsce.pl jest serwisem informacyjnym, publikującym niezależne treści, autorów, instytucji i fundacji. Serwis: migranciwpolsce.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesłane dane i ich treści. W przypadku naruszeń ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, odpowiedzialność prawna spoczywa na autorach publikacji.
 15. Przesyłając treści do Serwisu: migranciwpolsce.pl należy przesyłać własne oryginalne treści, w przypadku gdy przesyłane materiały zawierają zdjęcia, muzykę, obrazy lub filmy wideo, należy posiadać niezbędne prawa i pozwolenia na wykorzystywanie danego materiału.
 16. Użytkownicy zainteresowani publikacją swoich materiałów na stronie Serwisu: migranciwpolsce.pl kontaktują się przez skrzynkę: publikacje@migranciwpolsce.pl
 17. Administrator Serwisu: migranciwpolsce.pl ma prawo usuwać : treści szkodliwe, treści obraźliwe oraz wszystkie, te które uzna za naruszające prawo lub dobre imię Serwisu.
 18. Zabrania się przesyłania danych technicznie szkodliwych takich jak: pliki zawierające wirusy, uszkodzone pliki, lub inne programy i oprogramowania negatywnie wpływające na funkcjonalność Serwisu.
 19. Serwis: migranciwpolsce.pl jest serwisem apolitycznym, nie powiązanym z żadnym obozem politycznym.
 20. Serwis: migranciwpolsce.pl jest serwisem informacyjnym. Serwis nie narzuca Użytkownikowi poglądów politycznych, sposobu myślenia oraz nie sugeruje sposobu działania.
 21. Serwis: migranciwpolsce.pl zawiera strony, z których przez wymogi prawne mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 22. Serwis: migranciwpolsce.pl może zażądać uwierzytelniania się do wybranych stron serwisu, za pomocą unikalnego identyfikatora lub hasła.
 23. Serwis: migranciwpolsce.pl może zażądać symbolicznych opłat za uwierzytelnienie do wybranych stron serwisu. Jakiekolwiek wymagane opłaty są jawne i z góry ustalone.
 24. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do innych serwisów internetowych.
 25. Administrator Serwisu, nie może zapewnić ciągłego działania serwisu oraz zapewnić dostępności dla Użytkownika, w przypadku kiedy czynnikami wpływającymi na dostęp usługi są prace konserwacyjne lub czynniki zewnętrzne, na które Administrator nie ma wpływu.
 26. Usługodawca na prawo zamieszczania w Serwisie: migranciwpolsce.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Kontakt z działem reklamy odbywa się przez skrzynkę: reklama@migranciwpolsce.pl.
 27. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu Serwisu, polityki prywatności oraz korzystania z serwisu prosimy kierować poprzez skrzynkę: regulamin@migranciwpolsce.pl.