15.2 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 04:45
MigranciwPolsce.pl

Dzisiaj, 20 czerwca, na całym świecie obchodzony jest Dzień Uchodźcy. Powinna być to ważna data dla wszystkic…


👉 Dzisiaj, 20 czerwca, na całym świecie obchodzony jest Dzień Uchodźcy. Powinna być to ważna data dla wszystkich uchodźców i uchodźczyń – choć tym, którzy akurat są w drodze, którzy są w opresji, trudno ten dzień świętować. Bardziej niż świętowania, potrzebują oni godności, bezpieczeństwa, dachu nad głową, opieki zdrowotnej, perspektyw dla ich dzieci, oraz należnych im praw. Wszystkim im tego życzymy. Liczba uchodźców na świecie jest większa niż kiedykolwiek w historii i wciąż wzrasta, obecnie sięga stu milionów ludzi – kwestia ich życia oraz praw powinna być zatem priorytetowo traktowana nie tylko przez poszczególne kraje, ale przez całą naszą cywilizację.

👉 Dzisiejszy dzień jest też dla nas okazją, by przejrzeć się w lustrze naszych słów i zobowiązań. Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2000 roku, a po raz pierwszy było obchodzone w roku 2001, czyli 50 lat po uchwaleniu międzynarodowej „Konwencji dotyczącej statusu uchodźców”. Konwencja ta została przyjęta przez Polskę we wrześniu 1991 roku; jej treść, by nie było wątpliwości wciąż obowiązującą – zgodnie z podpisami Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych – można znaleźć w odnośniku zamieszczonym w komentarzu. Konwencja ta została przyjęta między innymi:

🟢 „…biorąc pod uwagę, że Karta Narodów Zjednoczonych i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne dnia 10 grudnia 1948 r., potwierdziły zasadę, zgodnie z którą wszyscy ludzie, bez dyskryminacji, powinni korzystać z podstawowych praw i wolności”

oraz

🟢 „biorąc pod uwagę, że Narody Zjednoczone niejednokrotnie wykazywały duże zaniepokojenie losem uchodźców i podejmowały wysiłki na rzecz zapewnienia im możliwie najszerszego korzystania z tych podstawowych praw i wolności…”

👉 Zapisy tej konwencji miały obowiązywać nie tylko wtedy, gdy będzie panował pokój i dobrobyt, ale także wtedy, kiedy w wyniku jakichkolwiek czynników uchodźcy potrzebować będą wsparcia i pomocy tych, którym żyje się lepiej. Warto z tej perspektywy zwrócić uwagę na to jak w ostatnich latach, i w szczególności w tych dniach, uchodźcy traktowani są w Polsce i Europie. Co się dzieje w Polsce dobrze wiemy – uchodźcy poddawani są systemowej opresji, sprzeczne z prawami człowieka i międzynarodowymi przepisami wywózki zostały wpisane w nasz system prawny, natomiast wyroki sądów potępiające niehumanitarne traktowanie uchodźców są ignorowane i nie zmieniają brutalnej rzeczywistości. Ponadto, raptem w ostatnich dniach padła propozycja zorganizowania referendum dotyczącego przyjmowania uchodźców, które – o ile doszłoby do skutku – z pewnością byłoby niczym innym jak kolejną okazją do ich oczerniania i odczłowieczania.

👉 Referendum powyższe miałoby dotyczyć reformy systemu azylowego Unii Europejskiej, na którą raptem kilka dni temu zgodziła się Rada Europejska. Pomysł takiej reformy zgodnie potępiają organizacje zajmujące się prawami uchodźców i prawami człowieka. Wspomnijmy tylko, że Europejska Rada ds. Uchodźców (European Council on Refugees and Exiles (ECRE)) swoje stosunkowo długie omówienie propozycji tej reformy (odnośnik w załączniku) podsumowuje przede wszystkim stwierdzeniem, iż jej przegranymi będą sami…

🔴 „…uchodźcy, dla których dostęp do sprawiedliwych procedur azylowych będzie trudniejszy. Ryzyko detencji większe. Ryzyko wywózek zwiększy się. Długość i stopień komplikacji procedur także się zwiększą.”

👉 Tak wygląda, przynajmniej w świetle obecnych oficjalnych zapisów i deklaracji, stosunek naszego kraju oraz Unii Europejskiej do uchodźców – czyli zasadniczo odmiennie niż górnolotne deklaracje z najważniejszych państwowych i międzynarodowych dokumentów i konwencji. Dzisiaj uchodźcy nie potrzebują świętowania. Potrzebują należnych im praw, godności, bezpieczeństwa, dachu nad głową, opieki zdrowotnej, oraz perspektyw dla ich dzieci. Natomiast my, mieszkańcy Polski i Europy, powinniśmy przestrzegać tego, do czego sami się zobowiązaliśmy, oraz do czego zobowiązują nas zasady etyczne i moralne, zakorzenione w naszej tradycji i kulturze, którymi tak często i chętnie się szczycimy.

______________
👉 Grupa Granica – nieformalna inicjatywa powstała w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Niesiemy pomoc humanitarną, prawną i medyczną, monitorujemy przestrzeganie praw człowieka. Pomaganie jest legalne, to przemoc jest przestępstwem!
* udostępniając nasze treści, podaj źródło.

👉 Grupa Granica to także i Wy – wspierając nasze działania umożliwiacie dalsze niesienie pomocy humanitarnej. Informację na ten temat znajdziecie w pierwszym komentarzu pod postem. Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Żródło materiału: Stowarzyszenie EGALA

Polecane wiadomości

Skip to content