22.8 C
Warszawa
16 lipca, 2024, 08:15
MigranciwPolsce.pl
Czy do Was już dotarły te ekscytujące wieści?...

Czy do Was już dotarły te ekscytujące wieści?…


Czy do Was już dotarły te ekscytujące wieści? 🥳
17 czerwca Rada UE przyjęła długo procedowane przełomowe Prawo Odbudowy Przyrody – Nature Restoration Law #NRL
Jest to kluczowy krok w kierunku ochrony dzikiej przyrody.
NRL zapewni ochronę i odtwarzanie ekosystemów lądowych i wodnych w Europie. Zgodnie z wynegocjowanymi zapisami do 2030 roku działania naprawcze obejmą 20% obszaru UE a do 2050 r. wszystkie systemy potrzebujące odbudowy.
Dziś w Europie sytuacja jest krytyczna – aż 81% chronionych prawem siedlisk przyrodniczych oraz 63% gatunków znajduje się w nieodpowiednim lub złym stanie.
CO TO ZNACZY DLA WODY:
Cele dotyczące ochrony ekosystemów wodnych:
🌊ODBUDOWA SIEDLISK: odbudowa łąk podmorskich i osadów morskich kluczowych dla łagodzenia zmian klimatu i wspierania bioróżnorodności morskiej (Warto wiedzieć: osady morskie są największym magazynem węgla organicznego. Przybrzeżne ekosystemy, np. skupiska trawy morskiej, słone bagna i namorzyny, są w stanie przechowywać od 2 do 4 razy więcej węgla niż dojrzałe lasy tropikalne).
Działania odbudowy będą również skoncentrowane na ochronie siedlisk kluczowych morskich stworzeń, takich jak delfiny, morświny, rekiny i ptaki morskie.
💧ŁĄCZNOŚĆ RZECZNA: kolejnym kluczowym celem jest przywrócenie do 2030 r. stanu swobodnego przepływu 25 000 km rzek. Wysiłki te pomogą poprawić stan siedlisk słodkowodnych, które są ściśle powiązane z ekosystemami morskimi.
🐟INTEGRACJA Z POLITYKĄ RYBOŁÓWSTWA:
Ustawa zawiera przepisy dotyczące koordynacji środków odbudowy we wszystkich państwach członkowskich z wykorzystaniem narzędzi wspólnej polityki rybołówstwa, tym samym zapewniając uwzględnienie kwestii środowiskowych w działalności połowowej na wodach UE.
Prawo zostało zatwierdzone 336 głosami za, przy 300 przeciw i 13 wstrzymujących się.
Za przyjęciem NRL głosowało 20 państw. Przeciw było 6 krajów – w tym niestety Polska, pomimo iż pod apelem o poparcie NRL podpisało się ponad 200 przedstawicieli instytucji naukowych, 230 organizacji pozarządowych oraz powołana przy ministerstwie klimatu Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Co więcej, 55 tys. Polek i Polaków podpisało petycję NATURA RATUJE LUDZI adresowaną do premiera Donalda Tuska o głos za przyjęciem Nature Restoration Law. Pomimo to głos Polski był przeciwny.
Na szczęście ochrona dzikiej przyrody i tak wygrała.
#NatureRestorationLaw
Żródło materiału: Fundacja MARE

Polecane wiadomości

Skip to content