11.8 C
Warszawa
13 czerwca, 2024, 06:13
MigranciwPolsce.pl
iom-ukraine

IOM zwiększa skalę regionalnego śledzenia przesiedleń w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie

[mkd_section_title pattern_style=”dark” title=”IOM zwiększa skalę regionalnego śledzenia przesiedleń w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie”]

Genewa – Ponad 8 milionów ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie z powodu wojny, a kolejne 6,5 miliona uciekło w bezpieczne miejsce przez granice międzynarodowe. W odpowiedzi Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zwiększa wykorzystanie swojego narzędzia macierz śledzenia przemieszczeń (DTM), aby lepiej zrozumieć dynamikę mobilności w regionie i wzmocnić reagowanie organizacji na sytuacje kryzysowe.

DTM, sztandarowe narzędzie IOM do gromadzenia danych w sytuacjach kryzysowych, gromadzi i analizuje dane na temat mobilności i narażenia osób przesiedlonych, aby zapewnić, że pomoc udzielana dotkniętym populacjom odpowiada ich potrzebom.

Od początku wojny IOM rozszerzyła gromadzenie danych DTM na 54 przejściach tranzytowych i przejściach granicznych na Węgrzech, w Republice Mołdawii, w Polsce, Rumunii i na Słowacji – za pomocą sieci 40 rachmistrzów. Oprócz zbierania danych na temat osób wewnętrznie przesiedlonych (IDPs), DTM przeprowadziło ponad 18 000 indywidualnych ankiet na temat profili, zamiarów przemieszczania się, potrzeb i wrażliwości uchodźców, w tym obywateli państw trzecich, uciekających z Ukrainy.

W Polsce IOM przeprowadziła 5710 ankiet w ośmiu lokalizacjach (stan na 18 maja). Wśród około 1500 respondentów w punktach rejestracji i schronieniach zbiorowych 42 proc. stanowiły dzieci, a 10 proc. to osoby starsze. 82 procent powiedziało, że zamierza pozostać w swojej obecnej lokalizacji w Polsce. Z kolei wśród ponad 3000 respondentów na punktach wjazdowych tylko 43 proc. wyraziło chęć pozostania w Polsce, a 79 proc. wskazało chęć powrotu na Ukrainę, gdy jest to bezpieczne.

Trzeci raport DTM Mołdawii, opracowany wspólnie z UN Women, przebadał ponad 10 000 respondentów, z których 97 procent stanowili Ukraińcy, a 3 procent to obywatele krajów trzecich (TCN). Jako główny cel podróży wskazano Mołdawię (29 proc.), a następnie Niemcy (15 proc.), Rumunię (11 proc.) i Słowację (8 proc.). Dodatkowo IOM Moldova opublikowała swój pierwszy raport na temat Ukraińców i obywateli państw trzecich przekraczających Ukrainę: prawie połowa z 250 respondentów pochodziła z regionu Odessy, a około 93 procent poinformowało, że zamierza wrócić do swojego zwykłego miejsca pochodzenia.

W Rumunii pierwszy raport IOM DTM przebadał 2028 osób w ośmiu lokalizacjach, z czego 97 procent stanowili Ukraińcy, a 3 procent TCN. Ankieta wskazała Odessę jako najwyższy region pochodzenia (39 procent respondentów), a ponad połowa wyraziła zamiar dalszej podróży z Rumunii, głównie do Niemiec, Bułgarii i Polski. Osiemdziesiąt jeden procent poinformowało, że zamierza wrócić na Ukrainę, gdy będzie to bezpieczne.

Na Słowacji IOM przeanalizowała drugą rundę ankiet. Wśród 481 respondentów najlepszymi regionami pochodzenia były Charków (22 proc.), Kijów (20 proc.) i Donieck (15 proc.). Ponad połowa (57 proc.) wskazała Słowację jako docelowy cel podróży. Wśród respondentów podróżujących z rodziną, żywność, informacje, transport, zakwaterowanie i wsparcie finansowe zostały zidentyfikowane jako pięć głównych potrzeb.

Organizacja mobilizuje się do przeprowadzenia dalszych szybkich ocen potrzeb obywateli państw trzecich, którzy podróżowali poza kraje sąsiadujące z Ukrainą. W  drugim raporcie opublikowanym w Belgii podkreślono dyskryminację i ksenofobię jako główne problemy, z jakimi borykają się respondenci podczas swojej podróży (55 procent), podczas gdy tymczasowe zakwaterowanie zostało ocenione najwyżej jako najpilniejsza potrzeba (67 procent). Trzydzieści jeden procent ankietowanych wyraziło chęć powrotu na Ukrainę.

Rozszerzenie działalności IOM DTM w regionie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Banku Rozwoju Rady Europy, Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, rządu Japonii, Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy oraz Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji Stanów Zjednoczonych .

Macierz śledzenia przemieszczeń działa teraz w ramach nowo uruchomionego Global Data Institute (GDI) w Berlinie.

Znajdź wszystkie opublikowane raporty na https://displacement.iom.int/reports

***

Po więcej informacji skontaktuj się:  

W Genewie:
Safa Msehli, smsehli@iom.int , +41794035526

W Brukseli:
Ryan Schroeder, rschroeder@iom.int , +32 492250234

W Wiedniu:
Joe Lowry, jlowry@iom.int , +43 6603776404 

[mkd_separator type=”full-width” thickness=”1″]

Źródło: https://www.iom.int w języku angielskim

Polecane wiadomości

Skip to content