18.4 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 03:36
MigranciwPolsce.pl
Zelenskiy official

Tytuł Bohatera Ukrainy żołnierzowi Oleksandrowi Matsijewskiemu

Żyjemy teraz w czasach, kiedy Ukraina może przezwyciężyć wszystkie historyczne trudności. Możemy to zrobić! Jeśli zachowamy naszą jedność, dbamy o siebie nawzajem i nasz kraj. Dziękuję wszystkim, którym zależy na Ukrainie i Ukraińcach! Dziękuję wszystkim, którym zależy na naszej jedności i jedności świata dla dobra Ukrainy! Dziękuję każdemu z osobna, którzy teraz walczą o niepodległość naszego kraju!
Niech pamięć o tych wszystkich, którzy oddali życie za Ukrainę będzie wieczna! Wszystkich tych, których pamiętamy, mówiąc “Chwała Ukrainie! “
Dziś przyznałem tytuł Bohatera Ukrainy żołnierzowi Oleksandrowi Matsijewskiemu. Człowiek, którego znają wszyscy Ukraińcy. Człowiek, który zostanie zapamiętany na zawsze. Za jego odwagę, za zaufanie do Ukrainy i za jego “Chwała Ukrainie! “
Chwała bohaterowi! Chwała bohaterom! Chwała Ukrainie!

We are now living in a time when Ukraine can overcome all historical difficulties. We can do that! If we preserve our unity, take care of each other and our country. I thank everyone who cares about Ukraine and Ukrainians! I thank everyone who cares about our unity and the unity of the world for the sake of Ukraine! I thank each and every one who is now fighting for the independence of our country!
May the memory of all those who gave their lives for Ukraine be eternal! All those whom we remember when we say “Glory to Ukraine!”
Today I conferred the title of Hero of Ukraine upon Oleksandr Matsiyevsky, a soldier. A man whom all Ukrainians will know. A man who will be remembered forever. For his bravery, for his confidence in Ukraine and for his “Glory to Ukraine!”
Glory to the Hero! Glory to the Heroes! Glory to Ukraine!
Źródło: Zelenskiy.official
Zdjęcie główne: https://www.facebook.com/search/top/?q=Oleksandr%20Matsiyevsky

 

Polecane wiadomości

Skip to content