29.4 C
Warszawa
22 lipca, 2024, 10:48
MigranciwPolsce.pl
porady-prawne

Porady prawne w miejscu otwartym

PORADY PRAWNE W MIEJSCU OTWARTYM

 • z zakresu prawa migracyjnego i azylowego (np. legalizacja pobytu i pracy, status UKR, ochrona międzynarodowa, zobowiązania do powrotu);
 • rodzinnych (np. rozwody, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku itd. – prawo polskie i prawo ukraińskie);
 • karnych (np. doświadczenie przemocy domowej, przestępstwa z nienawiści, przeciwko życiu i zdrowiu);
 • cywilnych (np. dyskryminacja, spadki, ubezpieczenia, najem, umowy zlecenie).

Dla kogo?

Nieodpłatne wsparcie prawne oferujemy każdej osobie tego potrzebującej, w szczególności – osobom z doświadczeniem uchodźstwa, migrantek i migrantów.

Jak skorzystać?

Na dyżury prawne obowiązują zapisy pod adresem e-mail: miejsceotwarte@nomada.info.pl, można zapisać się też osobiście w Centrum przy Braniborskiej 40. Zapraszamy!

Bezpłatne porady prawne w Miejscu Otwartym są możliwe dzięki wsparciu finansowemu Choose Love i Diakonie Katastrophenhilfe.

– – –

🇺🇦 Відкриваємо записи на отримання додаткової юридичної допомоги у „Відкритому Місці”. Юристи та юристки Nomada Stowarzyszenie надаватимуть підтримку, серед іншого, у таких справах:

 • питання міграції та права притулку (наприклад, легалізація проживання та роботи, статус УКР, міжнародний захист, зобов’язання щодо повернення);
 • питання з сімейного права (наприклад, розлучення, аліменти, батьківські права, поділ майна тощо – згідно з польськеим та українським правом);
 • питання з кримінального права (наприклад, досвід домашнього насильства, злочини мотивовані ненависттю, злочини проти життя та здоров’я);
 • цивільне право (наприклад, дискримінація, спадкування, страхування, оренда, договір доручення).

Для кого?

Ми пропонуємо безкоштовну юридичну підтримку будь-якій особі, яка її потребує, зокрема – біженцям та біженкам, мігрантам та мігранткам.

Як отримати допомогу?

Для отримання юридичних послуг необхідно зареєструватися за допомогою електронної скриньки: miejsceotwarte@nomada.info.pl, також можна записатися особисто в Центрі за адресою: вул. Браніборська, 40.
Запрошуємо!

Безкоштовні юридичні консультації на Відкритому майданчику стали можливими завдяки фінансовій підтримці організацій Choose Love та Diakonie Katastrophenhilfe.

– – –

🇬🇧 Registration for additional legal assistance at the Open Place is now open. Lawyers and lawyers of Nomad Association will provide support in such matters as:

 • in the field of migration and asylum law (e.g. legalization of residence and work, UKR status, international protection, return obligations);
 • family (e.g., divorce, alimony, parental authority, division of property, etc. – Polish law and Ukrainian law);
 • criminal (e.g., experience of domestic violence, hate crimes, crimes against life and health);
 • civil (e.g., discrimination, inheritance, insurance, lease, commission contracts);

For whom?

We offer free legal support to any person who needs it, especially – people with refugee, migrant and migrant experience.

How to get help?

For legal on-call services, registration is required at e-mail: miejsceotwarte@nomada.info.pl, you can also sign up in person at the Center at Braniborska 40.

*Free legal advice at the Open Place is made possible thanks to the financial support of Choose Love and Diakonie Katastrophenhilfe.

Źródło: https://nomada.info.pl/

Polecane wiadomości

Skip to content