18.4 C
Warszawa
27 maja, 2024, 10:59
MigranciwPolsce.pl
Rząd pracuje nad projektem zmian w tzw. specustawie. Część proponowanych zmian wyznacza dobry kierunek, niektó...

Rząd pracuje nad projektem zmian w tzw. specustawie. Część proponowanych zmian wyznacza dobry kierunek, niektó…


Rząd pracuje nad projektem zmian w tzw. specustawie. Część proponowanych zmian wyznacza dobry kierunek, niektóre jednak budzą nasz sprzeciw, w tym m.in.:

🔵 rozszerzenie listy beneficjentów(-tek) specustawy ALE z pominięciem rodziców małoletnich z Ukrainy, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, w których mama Rosjanka lub Białorusinka, której dziecko posiada ukraińskie obywatelstwo i wychowywało się w Ukrainie, uciekając z dzieckiem do Polski podlega tu innemu prawu niż jej dziecko;
🔵 konieczność potwierdzenia tożsamości na podstawie ważnego dokumentu podróży, co może prowadzić do wykluczenia z grona beneficjentów(-tek) specustawy osób, które tego dokumentu nie posiadają i nie mogą go uzyskać;
🔵 uzależnienie dostępu do niektórych świadczeń (pomocy finansowej) od realizacji przez dziecko obowiązku nauki zgodnie z polskim programem. Do tej pory dzieci z Ukrainy objęte specustawą mogły uczyć się zdalnie w systemie ukraińskim. Planowana nowelizacja będzie zatem prowadzić do nierównego traktowania osób znajdujących się w takiej samej sytuacji prawnej – tzn. różnicowania dzieci z tą samą ochroną – na uczące się w systemie polskim i ukraińskim;
🔵 projekt umożliwia obywatelom(-lkom) Ukrainy korzystającym w Polsce z ochrony czasowej przekształcenie swojego statusu w zezwolenie na pobyt czasowy (co jest bardzo pozytywną wiadomością) ALE tylko pod warunkiem posiadania statusu UKR w dniu 4 marca 2024 r. Tymczasem część osób uciekających przed wojną w Ukrainie nie posiadało statusu UKR 4 marca. Bardziej zasadne wydaje się określenie minimalnego okresu pobytu w Polsce umożliwiającego zmianę ochrony na pobyt czasowy, a nie ograniczenie się do konkretnej daty.

Wśród proponowanych zmian jest również wycofanie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców(-czyń) z Ukrainy (tzw. 40+).

⚖ Projekt jest obszerny i może jeszcze ulec zmianom. Mamy nadzieję, że rząd wycofa się z niektórych proponowanych rozwiązań, które prowadzą do nierównego traktowania osób objętych ustawą.

Nasze uwagi, które przedstawiliśmy na konsultacjach projektu w MSWiA oraz wysłaliśmy do rządu znajdziecie na naszej stronie:
➡️ https://bit.ly/3Q82Hj0
Żródło materiału: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Polecane wiadomości

Skip to content