7.3 C
Warszawa
3 marca, 2024, 23:07
MigranciwPolsce.pl
Aktualności

Oświadczenie UNHCR

Oświadczenie UNHCR w sprawie zagrożenia uchodźców z Ukrainy handlem ludźmi i wyzyskiem

Poniższe oświadczenie można przypisać Gillian Triggs, Zastępczyni Wysokiego Komisarza UNHCR ds. Ochrony

Kryzys uchodźczy na Ukrainie to kryzys zagrażający bezpieczeństwu kobiet i dzieci – stanowią one 90 proc. wszystkich uciekających z Ukrainy.

Wiemy, że ryzyko związane z przemocą ze względu na płeć, handlem ludźmi, nadużyciami, traumą psychologiczną i separacją rodzin narasta w czasach konfliktu i przymusowych przemieszczeń, ale biorąc pod uwagę strukturę tego odpływu uchodźców oraz fakt, że wiele dzieci uciekło samotnie, jest ono teraz szczególnie duże.

Jak to się przeważnie dzieje w kryzysowych sytuacjach oraz ze względu na ukryty charakter handlu ludźmi, dane są trudne do ustalenia i nie można ocenić, ile ukraińskich uchodźczyń i dzieci mogło paść ofiarami handlu ludźmi. Na razie znanych przypadków jest na szczęście niewiele.

Ale jesteśmy w stanie najwyższej gotowości i ostrzegamy uchodźców przed zagrożeniami ze strony przestępców i siatek przemytniczych, które mogą próbować wykorzystać bezbronność ofiar lub zwabić je obietnicami bezpłatnego transportu, zakwaterowania, zatrudnienia lub innych form pomocy.

Handel ludźmi – przestępstwo, w którym dana osoba jest oszukana, uwięziona lub wyzyskiwana dla prywatnej korzyści lub korzyści innej osoby – może przybierać różne formy, takie jak wykorzystywanie seksualne lub inne formy przemocy ze względu na płeć, praca przymusowa, niewolnictwo lub inne praktyki podobne do niewolnictwa, przymusowe żebractwo lub przestępczość.

Organy krajowe aktywnie przewodzą reakcjom na przeciwdziałanie handlowi ludźmi, ale należy zrobić więcej, aby rozwiązać ten problem i złagodzić ryzyko. Humanitaryści, w tym UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców i inne, zwiększają swój potencjał wspierania wysiłków krajowych we współpracy z partnerami.

Wszystkie kraje sąsiadujące z Ukrainą i dotknięte skutkami konfliktu na jej terytorium muszą zapewnić natychmiastową identyfikację, rejestrację, ochronę i odpowiednią opiekę dzieciom podróżującym bez opieki lub oddzielonym od rodziców i rodzin. Państwa powinny znaleźć rozwiązania, które będą uwzględniać najlepszy interes dziecka i rozbudować krajowe systemy ochrony dzieci, aby odpowiadały ich potrzebom.

Należy również wzmocnić systemy weryfikacji, aby rejestrować i sprawdzać organizacje, firmy i indywidualnych wolontariuszy oferujących wsparcie uchodźcom. Obejmuje to autobusy i minivany, które bezpłatnie przewożą uchodźców z przejść granicznych i dalej do innych krajów europejskich. Uchodźcy muszą mieć możliwość bezpiecznego podróżowania, bez obawy, że siatki przestępcze wykorzystają ich rozpaczliwą sytuację. Podczas gdy hojność i solidarność wobec ukraińskich uchodźców były inspirujące, państwa muszą zapobiegać wykorzystywaniu sytuacji przez przestępców i siatki przemytnicze.

Wzywamy funkcjonariuszy kontroli granicznej i organów ścigania, a także służby socjalne, w regionie i poza nim, do wzmocnienia działań przeciwko handlowi ludźmi, od wczesnego wykrywania i zapobiegania działalności przestępczej po docieranie ze wsparciem do tych, którzy są wykorzystywani lub wykorzystywani, oraz do zapewnienia sprawcom szybkiego postawienia przed sądem, a ofiarom zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

UNHCR ściśle współpracuje z rządami państw przyjmujących, które są odpowiedzialne za rejestrację uchodźców i wspiera identyfikację zagrożonych uchodźców, ocenę ryzyka handlu ludźmi poprzez monitorowanie ochrony, rozmieszczanie specjalistycznego personelu i szkolenie wolontariuszy w zakresie ochrony przed wyzyskiem i nadużyciami, handlem ludźmi i przemocą ze względu na płeć. Od samego początku konfliktu UNHCR rozpoczął także kampanię uświadamiającą „Bądź bezpieczny”, aby poinformować ukraińskich uchodźców o zagrożeniach i przekazać wskazówki, jak zachować bezpieczeństwo.

Wraz z władzami i partnerami krajowymi, w tym UNICEF, rozwijamy również bezpieczne punkty kompleksowej obsługi dla dzieci i rodzin, a także innych osób wymagających specjalistycznej pomocy w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Znane jako „Blue Dot”, są to miejsca, które zapewniają wsparcie, dostęp do informacji i możliwość skierowania po pomoc w innych instytucjach. Punkty „Blue Dot” dostarczają również uchodźcom dokładnych i aktualnych informacji, dzięki czemu mogą oni dokonywać świadomych wyborów dotyczących dalszego przemieszczania się i opcji podróży oraz kierować ich do odpowiednich służb.

Na Ukrainie UNHCR i inni partnerzy humanitarni rozpowszechniają informacje uświadamiające społeczeństwu, w szczególności na przejściach granicznych oraz w miejscach, do których trafiły osoby uciekające w obawie o swoje życie. W naszych przekazach zawieramy również informacje o dostępie do bezpłatnych infolinii przeciwko handlowi ludźmi.

Potrzebny jest skoordynowany wysiłek władz krajowych, organów ścigania, organizacji pozarządowych, pracowników organizacji humanitarnych i samych uchodźców, aby zapobiec nadużyciom i łamaniu praw wszystkich uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie.

KONIEC

Kontakt dla mediów

Źródło: https://www.unhcr.org/pl/13819-oswiadczenie-unhcr-w-sprawie-zagrozenia-uchodzcow-z-ukrainy-handlem-ludzmi-i-wyzyskiem.html

Polecane wiadomości

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale w każdej chwili możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej