29.4 C
Warszawa
22 lipca, 2024, 11:00
MigranciwPolsce.pl
UNICEF

Światowy Dzień Środowiska – troska o klimat to troska o prawa dzieci

Zanieczyszczenie powietrza i skażenie środowiska, konsekwencje katastrof naturalnych i inne oznaki zmian klimatycznych stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci w wielu miejscach na świecie. Naruszają także ich podstawowe prawa. Decyzje podjęte w tym zakresie dzisiaj kształtują przyszłość, którą odziedziczą dzieci. UNICEF Polska rusza z nową kampanią, aby pozyskać środki na pomoc w regionie Rogu Afryki.

W obchodzonym 5 czerwca Światowym Dniu Środowiska (World Environment Day) UNICEF zwraca uwagę na potrzebę podjęcia przez rządy, przedsiębiorstwa i społeczności wzmożonych i pilnych wysiłków, aby zaradzić degradacji ekosystemów. Ograniczenie wpływu kryzysu klimatycznego na prawa dzieci oraz budowa społeczności odpornych na przyszłe zagrożenia wymaga ochrony wszystkich dzieci i krytycznych usług społecznych, na których polegają. Oznacza to także konieczność przygotowania najmłodszych do życia w zmienionych warunkach klimatycznych i priorytetowego traktowania ich potrzeb w ramach finansowania projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Nasze decyzje i działania, które podejmujemy, kształtują naszą teraźniejszość i świat, który odziedziczą nasze dzieci. Zmiany klimatyczne, prowadzące do długotrwałej suszy i ograniczające dostęp do czystej, bezpiecznej do picia wody, powodują kryzys zagrażający zdrowiu i przyszłości dzieci w wielu miejscach na świecie. Ma on związek także z innymi aspektami odpowiedniego i zdrowego rozwoju dzieci – ograniczonymi możliwościami edukacyjnymi i koniecznością opuszczania szkoły czy zagrożeniami dotyczącymi pozyskiwania wody

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

© UNICEF/UN0591233/Taxta

© UNICEF/UN0591233/Taxta

Konsekwencje zmiany klimatu i degradacji środowiska naturalnego widać bardzo wyraźnie w kryzysie wodnym w Rogu Afryki (Etiopia, Somalia, Kenia, Erytrea i Dżibuti), gdzie bezpośrednio wpływa on na życie milionów dzieci i ich rodzin. Pod koniec ubiegłego roku pomocy humanitarnej potrzebowało tutaj ponad 36 mln osób, w tym ponad 20 mln dzieci. Region dotknęła największa od 40 lat susza, wyschło wiele źródeł, a tylko w drugiej połowie 2022 r. liczba ludzi bez stałego dostępu do bezpiecznej wody wzrosła ponad dwukrotnie – z 10,5 mln do 24 mln. Pojawiające się w ostatnim czasie opady deszczu nie przynoszą znaczącej poprawy sytuacji, a wręcz mogą ją pogorszyć prowadząc do zwiększonego zagrożenia powodziami.
Brak dostępu do czystej wody może z kolei powodować rozwój epidemii chorób spowodowanych przez korzystanie z niepewnych bądź zanieczyszczonych źródeł, m.in. cholery i chorób biegunkowych, które zagrażają życiu dzieci. Pogłębia to też problem niedożywienia i z biegiem czasu może prowadzić do zahamowania wzrostu i nieodwracalnie wpłynąć na fizyczny i umysłowy rozwój dzieci.
Działania podejmowane przez UNICEF obejmują zapewnianie dostępu do czystej wody i infrastruktury sanitarnej, dostawę środków higienicznych, a także naprawę zniszczonych lub zanieczyszczonych instalacji wodnych. W ramach długofalowych programów powstaje nowa infrastruktura wodna odporna na zmiany klimatyczne, w tym celu m.in. mapowane są wody gruntowe, wiercone studnie głębinowe oraz budowane pompy zasilane energią słoneczną. UNICEF dostarcza też natychmiastową pomoc dowożąc wodę cysternami, a także zapewniając preparaty uzdatniające wodę.
© UNICEF/UN0591406/Taxta

© UNICEF/UN0591406/Taxta

Wiele wskazuje, że ze względu na zmiany klimatyczne obecny kryzys wodny będzie się utrzymywał, dlatego tak ważne jest systemowe i długofalowe działanie. Aby pozyskać środki konieczne do skutecznego niesienia pomocy społecznościom regionu Rogu Afryki, zaspokojenia bieżących potrzeb, a także stworzenia odpornej infrastruktury wodnej, UNICEF Polska rozpoczął kampanię fundraisingową.

Źródło materiału: https://centrum-prasowe.unicef.pl/246683-swiatowy-dzien-srodowiska-troska-o-klimat-to-troska-o-prawa-dzieci

 

 

Polecane wiadomości

Skip to content