18.4 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 03:43
MigranciwPolsce.pl
UNICEF

UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki RP wspierają edukację włączającą

Warszawa, 24 marca 2023 r. – Dostępna i włączająca edukacja wysokiej jakości jest kluczowa dla wszystkich dzieci, zwłaszcza tych, które uciekły przed wojną w Ukrainie oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Taki wniosek płynie z konferencji zorganizowanej dziś w Warszawie przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki RP.

Międzynarodowa konferencja „Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji” miała na celu szerzenie dostępnej i włączającej edukacji poprzez dyskusję na temat kontekstu edukacyjnego w Polsce oraz najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele polskich ministerstw i miast, międzynarodowi i lokalni eksperci oraz specjaliści ds. edukacji, środowisko akademickie, dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw dzieci.

„Edukacja włączająca to najskuteczniejszy sposób, aby zapewnić wszystkim dzieciom równe szanse w dostępie do szkoły, nauki i zdobycia umiejętności potrzebnych do rozwoju” – powiedział dr Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. „Dzisiaj przyjrzeliśmy się barierom, jakie napotykają dzieci w Polsce, w tym najmłodsi uchodźcy z Ukrainy i dzieci z niepełnosprawnościami, w dostępie do wysokiej jakości możliwości edukacyjnych oraz temu jak możemy wspólnie pokonać te bariery”.

„Każde dziecko, każdy uczeń – niezależnie od tego do jakiej szkoły chodzi: ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej ‒ musi mieć zapewnione warunki do rozwoju swojego potencjału, swoich zdolności, a kiedy tego potrzebuje – otrzymać odpowiednie wsparcie. Ważne jest jak najlepsze przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym – niezależnego, godnego i satysfakcjonującego życia. Wsparcie dzieci powinno być zapewnione jest najwcześniej, kiedy taka potrzeba zostanie rozpoznana. Bo „zmieniając początek historii, można zmienić całą historię”, powiedziała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki RP, która otworzyła całodniowe wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród pozostałych prelegentów byli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej RP, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

UNICEF współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Polsce nad zapewnieniem dostępnej i włączającej edukacji dzieciom przybywającym z Ukrainy, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami. Działalność ta obejmuje doskonalenie zawodowe pedagogów, zwłaszcza wyspecjalizowanych nauczycieli i dyrektorów, w zakresie wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Współpracujemy również z władzami centralnymi i 12 miastami w całym kraju, aby dostarczyć usługi edukacyjne, zwiększyć świadomość odnośnie dostępnej i włączającej edukacji, stosować nowoczesne metody pedagogiczne i najlepsze praktyki. Ma to na celu zapewnienie wszystkim dzieciom, szczególnie tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, równych szans w dostępie do szkoły, nauki i doskonalenia umiejętności potrzebnych do prawidłowego rozwoju. W ramach tej działalności około 16 tys. pedagogów zostanie przeszkolonych w zakresie wspierania dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich dzieci w przedszkolach i szkołach w całej Polsce.

UNICEF wspiera również ośrodki edukacji, rozwoju, terapii i wsparcia psychospołecznego dla dzieci z niepełnosprawnościami w całej Polsce. Ośrodki te oferują pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, terapii indywidualnej i grupowej, wczesnej diagnostyki i przekierowań do właściwych placówek oferujących specjalistyczne wsparcie. Do korzystania z usług uprawnione są dzieci z Ukrainy oraz inni uchodźcy i grupy migrantów, jak również lokalna społeczność.

Dzisiejsza konferencja jest krokiem w kierunku wypracowania wspólnego zrozumienia i konsensusu w sprawie kluczowych elementów dostępnego i wysokiej jakości systemu edukacji włączającej, który wymaga przyszłych działań i wsparcia. UNICEF planuje kontynuować tę pracę w 2023 r. i później, poprzez swój program edukacyjny realizowany z partnerami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także poprzez działania rzecznicze, aby wszystkie dzieci w Polsce mogły zostać włączone do szkolnych klas.

 

ZAPRASZAMY DO WSPARCIA UNICEF
Zdjęcie: Reklajtis

Polecane wiadomości

Skip to content