15.2 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 04:19
MigranciwPolsce.pl
JEMEN

W Jemenie ponad 10 mln dzieci potrzebuje wsparcia w zakresie edukacji

Jemen to kraj dotknięty złożonym kryzysem humanitarnym. Od 8 lat trwa tu wojna domowa, która eskalowała na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Niepewność jutra, przesiedlenia i załamanie państwowych systemów opieki sprawiają, że dzieci żyją w ciągłym zagrożeniu oraz strachu. Nie mogą prawidłowo się rozwijać, cieszyć dzieciństwem i wykorzystać swojego potencjału.

Oprócz kluczowych działań związanych z ochroną życia i zdrowia dzieci, UNICEF podejmuje inicjatywy pozwalające najmłodszym mieszkańcom Jemenu na kontunuowanie nauki. Te działania są krytyczne, ponieważ ponad 10 mln dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym w Jemenie zostało pozbawionych możliwości rozwijania zdolności poznawczych i emocjonalnych. 

Edukacja daje szansę kolejnemu pokoleniu na zdobycie wykształcenia i wiedzy, która pozwoli budować lepszą przyszłość.
©UNICEF/UN0459568/Marish

Edukacja jest kluczowa, ponieważ daje szansę kolejnemu pokoleniu na zdobycie odpowiedniego wykształcenia i wiedzy, która pozwoli mu budować lepszą przyszłość dla siebie i najbliższych. Według Konwencji o prawach dziecka, każde dziecko ma prawo do edukacji – od wczesnego dzieciństwa do wieku nastoletniego.

Ponad 2,7 mln jemeńskich dziewcząt i chłopców nie uczęszcza do szkoły, a kolejne 1,5 mln dzieci musiało przerwać swoją edukację z powodu wielokrotnych przesiedleń. 

Niewydolność systemu edukacji w Jemenie wynika z chaosu panującego w kraju oraz braku środków finansowych na funkcjonowanie szkół i opłacenie pracy ponad 150 000 nauczycieli. Aby zapewnić dzieciom dostęp nauki i bezpiecznych szkół, UNICEF wsparł system wynagrodzeń dla nauczycieli i przyśpieszonej edukacji dzieci. W wyniku naszych działań 33 412 nauczycieli i pracowników szkół otrzymało zapomogi finansowe. Przekazaliśmy również środki finansowe na zapomogi dla 2 163 nauczycielek pracujących na obszarach wiejskich. Nasza pomoc zapewniła 184 596 dzieciom kontynuację nauki.

Ponad 2700 szkół zostało zniszczonych lub jest wykorzystywanych do celów nie związanych z edukacją.

Ponad 2700 szkół zostało zniszczonych lub jest wykorzystywanych do celów nie związanych z edukacją.

©UNICEF/UN0472989/Marish

W klasie, która liczy 40 uczniów, 36 z nich nie potrafi przeczytać treści w podręczniku lub na tablicy.

Co udało nam się zrobić w 2022 roku w Jemenie:

Co udało nam się zrobić w 2022 roku w Jemenie

Kryzys humanitarny w Jemenie

Dzieci i ich rodziny znajdują się w trudnej sytuacji nie tylko ze względu na trwające walki zbrojne, ale także krytyczne warunki żywnościowe, wodne i sanitarne. Ze względu na nie Jemen pozostaje jednym z państw o największej skali wewnętrznych przesiedleń. Dostęp do usług publicznych jest nie tyle utrudniony, co praktycznie nieosiągalny. Dzieci narażone są na skrajne niedożywienie i zarażenie cholerą, odrą oraz błonicą. Nie funkcjonują szpitale, szkoły i inne elementy infrastruktury społecznej.

12,9 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony

©UNICEF/UN0459563/Marish

12,9 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony. 

Trwający kryzys humanitarny zwiększył ryzyko, że dzieci i kobiety padną ofiarami wykorzystywania i rekrutacji przez strony konfliktu jako bojownicy. Powszechna jest także przemoc związana z płcią i małżeństwa dzieci.

Wesprzyj działania UNICEF i daj jemeńskim dzieciom szansę na lepszą przyszłość.

Pomoc dla Jemenu

Wesprzyj działania UNICEF i daj jemeńskim dzieciom szansę na lepszą przyszłość.

©UNICEF/UN0459571/Marish

ZAPRASZAMY DO WSPARCIA UNICEF
Zdjęcie: ©UNICEF/UN0459559/Marish

Polecane wiadomości

Skip to content