15.6 C
Warszawa
27 maja, 2024, 04:44
MigranciwPolsce.pl
MHPSS tj. Mental Health & Psychosocial Support, to termin określający interwencje w zakresie zdrowi...

MHPSS tj. Mental Health & Psychosocial Support, to termin określający interwencje w zakresie zdrowi…


🇵🇱 MHPSS tj. Mental Health & Psychosocial Support, to termin określający interwencje w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego. To wszelkie wsparcie okazywane ludziom w celu ochrony i promowania dobrego samopoczucia, zapobiegania chorobom psychicznym i ich leczenia.

🫴 Pracując w Fundacji Humanitarnej, naszą codziennością i główną misją jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi. Służenie oraz wspieranie osób, które były zmuszone do opuszczenia rodzinnych domów i uciekanie poza swój kraj, jest pracą trudną – wymagającą specjalistycznej wiedzy 🧐, ciągłego dbania o jej aktualizację ✅ i poszerzanie swoich umiejętności 🚀.

🧠 Stresujące i wycieńczające psychicznie okoliczności – w których znaleźli się nasi międzynarodowi przyjaciele – dogłębnie wpływają na ich dobrostan, drenując zasoby niezbędne do odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej. Jesuit Refugee Service Poland – JRS, Jezsuita Menekültszolgálat – JMSz & JRS Ukraina odbyły właśnie 3-dniowe szkolenie z MHPSS, zdobywając najnowszą wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego i psychospołecznego.

🇬🇧 MHPSS, i.e. Mental Health & Psychosocial Support, is a term for interventions in the field of mental and psychosocial health. It is all support given to people to protect and promote well-being, prevent and treat mental illness.

🫴 When working at the Humanitarian Foundation, our everyday life and main mission is to accompany people in need. Serving and supporting those who were forced to leave their family homes and run away from their country is a difficult job – requiring specialist knowledge 🧐, constantly taking care of its update ✅ and expanding your skills 🚀.

🧠 Stressful and mentally exhausting circumstances – in which our international friends found themselves – deeply affect their well-being, draining the resources necessary to find themselves in a new life situation. Jesuit Refugee Service Poland – JRS, Jezsuita Menekültszolgálat – JMSz & JRS Ukraine have just completed a 3-day MHPSS training, gaining the latest knowledge in the field of mental and psychosocial health.


Żródło materiału: wAkcji.org – JRS Poland – Jezuicka Służba Uchodźcom

Polecane wiadomości

Skip to content