15.6 C
Warszawa
27 maja, 2024, 05:02
MigranciwPolsce.pl
beneficjenci-1-procent-2

JAK ROZDYSPONOWALIŚMY TWÓJ 1% W ROKU 2022-Fundacja Dzieci Afryki

Fundacja DZIECI AFRYKI informuje o uzyskanych środkach, oraz sposobie ich podziału, pochodzących z 1 procenta podatku należnego za rok 2021, pozyskanych w roku 2022.

Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały na rachunek bankowy fundacji kwotę 90.501,20 zł – PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

Część podatników w deklaracji podatkowej wskazała przeznaczenie 1 procenta podatku. Na wyznaczone przez Zarząd fundacji cele szczegółowe podatnicy podarowali odpowiednio:

Czysta woda” – z przeznaczeniem na budowę studni w Afryce – kwota 14.853,60 zł (117 podatników)

Dzieci Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności fundacji, w tym pokrycie części kosztów administracyjnych – kwota 10.655,90 zł (117 podatników)

Edukacja w Afryce” – z przeznaczeniem na wsparcie edukacji uczniów i działalności szkół Dzieci Afryki – kwota 6.357,50 zł (36 podatników)

Dermatolog dla Afryki” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza dermatologa dr Anny Chałupczak-Winiarskiej – kwota 2.603 zł (13 podatników)

Dar dla oczu” – z przeznaczeniem na wsparcie misji humanitarnej lekarza okulisty dr Dariusza Tulei – kwota 2.411,90 zł (26 podatników)

Centrum Dziecka w Yaounde” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności Centrum Dziecka (Kamerun) kwota 1.792,80 zł (28 podatników)

Leki dla afrykańskiej apteki” – z przeznaczeniem na wsparcie działalności pomocowej farmaceuty dr Michała Wierzbickiego – kwota 1.015,80 zł (13 podatników)

* * * * *

Zarząd Fundacji DZIECI AFRYKI, uwzględniając wolę Darczyńców oraz po konsultacji z Partnerami fundacji, środki pochodzące z 1 procenta podatku należnego za rok 2021 rozdysponował w następujący sposób:

 

 –  wyposażenie przychodni przy Centrum Dobrego Samarytanina w Bukanga (Tanzania) – 19.907,37 zł
(z uwagi na brak zgłoszonego projektu na budowę studni wybrano projekt pokrewny, dot. ochrony zdrowia)

– zakup sprzętu biurowego oraz dofinansowanie budowy kuchni i stołówki dla szkoły Dzieci Afryki w Kiruddu (Uganda) – 19.169,65 zł

– zakup zbiornika do magazynowania wody deszczowej oraz dofinansowanie budowy kolejnej klasy dla Szkoły Dzieci Afryki w Kwamneke (Tanzania) – 15.000 zł

– pokrycie kosztów administracyjnych fundacji – 14.988,13

– zakup artykułów medycznych dla misyjnych ośrodków zdrowia w Kifangondo (Angola), Djouth i Essiengbot (Kamerun) – 8.000 zł

– zakup stołu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacji przy Centrum Dziecka w Yaounde (Kamerun) – 3.786 zł

 Koszt kampanii 1% podatku wyniósł 9.650,05 zł, co stanowi 10,66% pozyskanych środków.

Środki finansowe pozyskane w ramach celu “Dar dla oczu” zostaną wykorzystane w roku 2023.

Ww. projekty fundacja realizuje we współpracy z s. Rut Ciesielską ze Zgromadzenia Dobrych Samarytanek, s. Kolbeną Frąckiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, o. Stephenem Ggita ze Zgromadzenia Sług Maryi, Stowarzyszeniem To Help Africa oraz wolontariuszami medycznymi dr Anną Chałupczak-Winiarską,  dr Dariuszem Tuleją i dr Michałem Wierzbickim

W imieniu polskich misjonarzy, lekarzy i farmaceuty, 

dzięki którym docieramy z pomocą do dzieci i ubogich Afrykanów, 
składamy najszczersze słowa wdzięczności! 

Ludziom Pięknych Serc za podarowanie WIELKIEGO 1 % podatku!

Serdecznie dziękujemy!

Źródło: https://dzieciafryki.com/

WESPRZYJ FUNDACJĘ DZIECI AFRYKI – TWOJA POMOC MA ZNACZENIE!

Polecane wiadomości

Skip to content