21.1 C
Warszawa
22 lipca, 2024, 10:28
MigranciwPolsce.pl
Potrzeba-większego-wsparcia-dla-ocalałych-z-masakry-Sindżar

Potrzeba większego wsparcia dla ocalałych z masakry Sindżar

Bagdad – Osiem lat po rozpoczęciu ofensywy w Sindżar przez Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (ISIL) – początek kampanii terroru przeciwko ludności jazydów, ponad 200 000 ocalałych wciąż jest przesiedlonych i mieszka w obozach na terenie Kurdystanu i poza nimi Region Iraku. Potrzeby przesiedleńców i osób powracających w Sindżar pozostają wysokie.

Brak odpowiedniego schronienia i podstawowych usług w rejonach pochodzenia – w tym bieżącej wody, elektryczności, opieki zdrowotnej i edukacji – oznacza, że ​​osiągnięcie trwałych rozwiązań dotyczących wysiedlenia dla jazydów, którzy powrócili i tych, którzy tego chcą, nie jest łatwe. Rodziny są zmuszone skupić się na zaspokajaniu swoich najbardziej podstawowych potrzeb, a nie na sensownym odbudowie swojego życia.

Oprócz ofiar ludzkich, ISIL zniszczył około 80 procent infrastruktury publicznej i 70 procent domów cywilnych w Sindżar City i okolicach. Około 85 procent ludności Sindżaru przed 2014 r. utrzymywało się z rolnictwa, a bojownicy ISIL zniszczyli zasoby naturalne regionu, sabotowali jego kanały irygacyjne i studnie, ukradli lub zniszczyli sprzęt rolniczy i zrównali z ziemią jego pola uprawne.

„We współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ONZ i partnerami rządowymi oraz licznymi rządami donatorów, IOM od 2014 r. wspiera społeczność jazydów”, mówi szef misji IOM w Iraku, Giorgi Gigauri. „Mandat IOM oznacza nie tylko pracę w celu zaspokojenia pilnych, pilnych potrzeb ocalałych, ale także jednoczesne dążenie do trwałych rozwiązań – widać to w naszym wsparciu dla opracowania i wdrożenia przełomowego prawa ocalałych jazydów”.

Ustawa, uchwalona przez Radę Reprezentantów Iraku w marcu 2021 r., oficjalnie uznaje akty ludobójstwa dokonane przez ISIL przeciwko jezydom i innym grupom mniejszościowym oraz ustanawia ramy dla zapewnienia wsparcia finansowego i innych form reparacji dla ocalałych. Rząd Iraku nadal wspiera społeczność jazydów za pośrednictwem nowo utworzonej Generalnej Dyrekcji ds. Ocalonych, której zadaniem jest wdrażanie prawa i zapewnianie, by odszkodowania trafiły do ​​ocalałych. Dzięki współpracy międzyrządowej oraz współpracy z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi, dyrekcja szybko zbliża się do rozpoczęcia procesu rejestracji reparacji.

Masowe egzekucje, przymusowe konwersje, porwania i zniewolenie, systematyczna przemoc seksualna i inne ohydne akty popełniane przez ISIL odzwierciedlają ludobójczy wysiłek, by zniszczyć tę historycznie prześladowaną etniczno-religijną mniejszość. Ponad 2700 osób pozostaje zaginionych; niektórzy są znani z niewoli ISIL, podczas gdy miejsce pobytu innych jest niepewne. Ocaleni – w tym jazydzi, ale także członkowie mniejszości szabackich, turkmeńskich i chrześcijańskich – nie są w stanie opłakiwać utraconych członków rodziny, przyjaciół i sąsiadów, z których wielu leży w nieoznaczonych i masowych grobach, które osiem lat później wciąż czekają na ekshumację.

„Skala okrucieństw popełnianych na wspólnocie jazydów jest taka, że ​​będzie miała wpływ na przyszłe pokolenia. Rząd Iraku i społeczność międzynarodowa muszą stworzyć warunki, które zapewnią jezydom, że takie okrucieństwa się nie powtórzą i będą wspierać ich w uzdrowienie i odbudowę ich życia” – mówi Sandra Orlovic, oficer ds. reparacji w IOM Iraq.

Potrzebne są dalsze inwestycje w budowanie zdolności na szczeblu krajowym i lokalnym przez społeczność międzynarodową, aby lepiej wspierać jazydów, Szabaka, Turkmenów i chrześcijan w odbudowie ich życia.

***

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z IOM Irak’s Public Information Unit, iraqpublicinfo@iom.int

[mkd_separator type=”full-width” thickness=”1″]

Źródło: https://www.iom.int w języku angielskim

Polecane wiadomości

Skip to content