15.2 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 04:44
MigranciwPolsce.pl
PCMP

Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna najbardziej narażonych uchodźców ukraińskich w Polsce

Raport podsumowuje trzy rundy badań przeprowadzonych wśród beneficjentów Programu Ukierunkowanej Pomocy Gotówkowej, w ramach którego PCPM – we współpracy z Care International w Polsce, HelpAge, International Rescue Committee oraz rządem Tajwanu – w 2022 roku wsparło najbardziej narażonych ukraińskich uchodźców w Polsce. 

 

Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia swoich domów. Do 2 maja 2022 r. w Polsce do ochrony czasowej zarejestrowało się 1,07 mln osób, najwięcej wśród krajów UE. 94,8% z nich to kobiety, dzieci i osoby starsze.

W początkowej fazie reagowania bezwarunkowa wielocelowa pomoc pieniężna miała na celu wsparcie uchodźców przybywających z Ukrainy w celu zaspokojenia ich doraźnych podstawowych potrzeb w Polsce. Później jednak bardziej potrzebna stała się bardziej ukierunkowana pomoc pieniężna dla uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – aw szczególności dla tych, którzy mają ograniczony dostęp do rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność lub obowiązki opiekuńcze.

Program Ukierunkowanej Pomocy Gotówkowej (TCAP) rozpoczął się w maju 2022 roku i udzielał pomocy pieniężnej ukraińskim uchodźcom, którzy spełnili przynajmniej jedno z kryteriów kwalifikacyjnych, tj. są niepełnosprawni, ukończyli 60. rok życia lub są prawnymi opiekunami osoba z niepełnosprawnością. Od maja do programu zarejestrowało się 7656 osób. 48% z nich to osoby niepełnosprawne, 30% to osoby powyżej 60 roku życia, a 22% to opiekunowie prawni osoby (osób) niepełnosprawnej. Każda osoba zgłoszona do programu otrzymała pomoc pieniężną na okres 6 miesięcy w wysokości 710 zł. Aby zrozumieć zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną uchodźców wspieranych w ramach programu, PCPM przeprowadził trzy ankiety na reprezentatywnej próbie beneficjentów.

Wesprzyj POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Żródło: https://pcpm.org.pl

Autor: PCPM

 

Polecane wiadomości

Skip to content