7.8 C
Warszawa
16 kwietnia, 2024, 09:40
MigranciwPolsce.pl

PAH w Somalii

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia.

Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Konieczne są działania prewencyjne.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Somalii działamy od 2011 roku. Naszym priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne. Pomagamy osobom, które przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznych warunków życia.

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych odnawiamy istniejące już źródła czystej wody. Budujemy latryny i ręczne pompy wodne. Mieszkańcom rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy ich również z zakresu dobrych praktyk higienicznych – dzięki temu mogą skuteczniej dbać o zachowanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach z ograniczonym dostępem do wody.

Edukacja i rozwój są dla nas bardzo ważne, dlatego tworzymy i szkolimy tzw. komitety wodne, które są odpowiedzialne za obsługę i konserwację infrastruktury wodnej. Aby zapewnić odpowiednie warunki do nauki dla dzieci, dbamy o stały dostęp do czystej wody w szkołach.

2022-2025 – SOMALIA – WODA

W ramach tego projektu docieramy do dotkniętych suszą Somalijczyków, zapewniając im m.in. dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Dostarczamy potrzebującym wodę, oczyszczamy istniejące punkty poboru wody oraz budujemy nowe. Stawiamy także zbiorniki na wodę deszczową oraz budujemy i remontujemy infrastrukturę sanitarną w szkołach, szpitalach i innych ośrodkach zdrowia. Przekazujemy również ludności dotkniętej katastrofą pomoc finansową, która umożliwia im zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, dając jednocześnie swobodę wyboru najpilniejszych wydatków.

Pomagamy lokalnym władzom i społecznościom zmniejszyć negatywny wpływ kataklizmów, takich jak susze czy powodzie, szkoląc komitety zajmujące się tą tematyką. W trakcie tych szkoleń wspólnie opracujemy mechanizmy wczesnego ostrzegania przed katastrofami i wczesnego reagowania.

Nasze działania uwzględniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom. Dążymy do rekultywacji terenów półpustynnych, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego społeczności żyjących w Środkowym Shabelle i Galmudug. Działania PAH wspierają również lokalną gospodarkę poprzez zapewnienie Somalijczykom możliwości pracy zarobkowej i pozyskiwanie materiałów budowlanych od lokalnych sprzedawców.

Projekt prowadzony jest w stanach Galmudug i Hirshabelle w południowo-środkowej Somalii, których mieszkańcy ucierpieli w wyniku suszy, inwazji szarańczy, epidemii COVID-19 oraz konfliktów związanych z ograniczonymi zasobami.

27 tys. osób wewnętrznie przemieszczonych i ponad 41 tys. mieszkańców wsi uzyska dostęp do bezpiecznej do spożycia wody pitnej poprzez transport wody oraz budowę i naprawę instalacji wodnych. Przeszkolimy także komitety zarządzające zasobami wodnymi. Ponadto osoby wewnętrznie przemieszczone i społeczności wiejskie oraz 4 szkoły i 2 szpitale uzyskają dostęp do lepszych warunków higienicznych i sanitarnych. Dodatkowo, łącznie ponad 74 tys. osób obejmą efekty wypracowania planów reagowania na katastrofy, dzięki czemu zwiększy się ich bezpieczeństwo.

Czas trwania projektu: 1.08.2022 – 30.06.2025 r.
Lokalizacja: dystrykty Adado, Abudwak, Hobyo, Galkayo i Dusamareb (stan Galmudug) oraz dystrykty Jowhar i Balcad w Środkowym Shabelle (stan Hirshabelle); Somalia

Źródło: https://www.pah.org.pl

Wesprzyj POLSKĄ AKCJĘ HUMANITARNĄ

Polecane wiadomości

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale w każdej chwili możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej