15.2 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 04:01
MigranciwPolsce.pl

PAH w Sudanie Południowym

Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Niestety, w rzeczywistości kraj jest wciąż skonfliktowany. Sytuację utrudniają również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Sudanu Południowego migrują w inne części kraju lub poza jego granice w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, wody i żywności.

Sytuacja w kraju jest bardzo niestabilna, brakuje podstawowych usług, a katastrofy naturalne, takie jak powodzie, dotykają ludzi każdego roku. Szacuje się, że pomocy potrzebuje prawie 2/3 mieszkańców Sudanu Południowego. Konflikt i wysiedlenia i silne powodzie, które dotknęły Sudan Południowy w 2019 roku, doprowadziły do utrudnień w produkcji żywności. W kraju utrzymuje się krytyczny poziom niedożywienia i poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego.
W wyniku powodzi zniszczona została infrastruktura wodno-sanitarna – dostęp do czystej wody i toalet jest bardzo utrudniony. Obecne warunki wzmagają ryzyko wybuchu epidemii chorób przenoszonych drogą wodną.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Sudanie Południowym działamy od 2006 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków higienicznych. Prowadzimy również szeroki zakres działań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby wewnętrznie przemieszczone, powracające do domów i lokalne społeczności wspieramy dystrybucjami przedmiotów pierwszej potrzeby i schronień.

Budujemy i remontujemy studnie, latryny i stacje mycia rąk. Dbamy o odpowiednie warunki sanitarne w szkołach. Edukujemy z zakresu dobrych praktyk higienicznych i rozdajemy pakiety z produktami niezbędnymi do zapewnienia sobie i swojej rodzinie odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego.

Nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie sprawdza jakość i dostępność wody wśród lokalnych społeczności, a także dba o skuteczną i szybką odpowiedź na wybuchy epidemii. Badamy potrzeby mieszkańców regionu i dostarczamy im odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby sami skutecznie mogli dbać o własne bezpieczeństwo higieniczne.

Aby wesprzeć społeczność w efektywnej produkcji żywności, zapewniamy szkolenia. Dystrybuujemy nasiona, narzędzia rolnicze, sprzęt do nawadniania upraw. Współpracujemy ze społecznością-ogranizujemy pokazy i szkolenia, inicjujemy działanie Terenowych Szkółek Rolniczych.

Celem naszych działań jest zarówno odpowiadanie na nagłe potrzeby, jak i zwiększanie odporności społeczności na przyszłe kryzysy.

2022/2023 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/POMOC RZECZOWA II

Mieszkańcy Sudanu Południowego narażeni są na wielopłaszczyznowe wyzwania związane z zagrożeniami klimatycznymi, epidemiami, niskim poziomem bezpieczeństwa i utratą środków do życia. Tragiczną sytuację dodatkowo pogarszają powodzie, które pustoszą Sudan Południowy już czwarty rok z rzędu. W efekcie wiele rodzin jest zmuszanych do opuszczenia swoich miejsc zamieszkania w poszukiwaniu wody, żywności i pastwisk dla zwierząt hodowlanych. 

Działania w projekcie skierowane są do 20 000 osób wewnętrznie przemieszczonych, społeczności przyjmujących oraz osób powracających, którym PAH zapewni natychmiastowy dostęp do wody i sanitariatów. W ramach projektu naprawimy 40 istniejących ujęć wody, zbudujemy latryny, dbając o to, aby były one odporne na powodzie. Przekażemy także zestawy menstruacyjne 1200 kobietom i dziewczętom. W ramach projektu działać będzie też nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego (Emergency Response Team, ERT), który zapewni natychmiastową pomoc humanitarną.

Źródło: https://www.pah.org.pl/

Polecane wiadomości

Skip to content