21.1 C
Warszawa
22 lipca, 2024, 09:37
MigranciwPolsce.pl
nie-znam-liczb-znam-wojnę

Jemen

W Jemenie trwa wyniszczający konflikt, na skutek którego najbardziej cierpią najsłabsi: dzieci, osoby starsze, kobiety. Potrzeby są ogromne, pomocy humanitarnej potrzebuje aż 24 z 29 milionów mieszkańców Jemenu. To jedna z największych katastrof humanitarnych na świecie.

Wojna w Jemenie toczy się od końca 2014 roku. Strony konfliktu nie przestrzegają żadnych praw, bomby spadają na dzielnice mieszkalne, szkoły, szpitale i bazary. Od ostrzału ginęły też dzieci przewożone w autobusach szkolnych, goście weselni i żałobnicy idący w konduktach.

Kryzys humanitarny w Jemenie jest największym na świecie od czasów II Wojny Światowej. Ponad trzy-czwarte populacji Jemenu – czyli 24 miliony mieszkańców jest w potrzebie. W szczególności są to osoby zamieszkujące trudno dostępne regiony oraz dzieci. To krytyczny moment dla milionów Jemeńczyków.

Z Waszą pomocą rozpoczęliśmy działania dla ludzi z Jemenu, teraz ponownie prosimy Was o wsparcie! Twoja wpłata to dla nas możliwość dotarcia do większej liczby potrzebujących.

2022 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA


Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do 
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie dostępu do wody i żywności na obszarze zasięgu terytorialnego 5 placówek medycznych w prowincji Aden w Jemenie. Planowane jest również podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat właściwych praktyk w zakresie zdrowia, higieny i zapobiegania chorobom.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 5 placówek medycznych – dostarczone zostaną im produkty higieniczne, leki, meble, środki higieny i ochrony osobistej, artykuły medyczne oraz elementy wyposażenia laboratoryjnego. Projekt zapewni też dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzeń zespołu medycznego, a także pokryje koszty drobnych remontów w ośrodkach zdrowia.

Aby odpowiedzieć na potrzeby osób mieszkających na terenach trudno dostępnych, stworzona zostanie również sieć lokalnych położnych, działających na obszarze terytorialnym wszystkich 5 placówek medycznych, co umożliwi kobietom w ciąży i matkom uzyskanie pomocy medycznej. Jako dodatkowe wsparcie dla rodzin przekazane zostaną też wyprawki dla niemowląt.

W celu zapewnienia wystarczającej ilości bezpiecznej wody, niezbędnej do świadczenia usług zdrowotnych, PAH będzie wspierał wszystkie pięć ośrodków zdrowia w utrzymaniu i naprawach elementów infrastruktury wodno-sanitarnej,  takich jak zbiorniki na wodę, rurociągi, sieci sanitarne i toalety.

Podczas projektu realizowane będą także kampanie i działania podnoszące świadomość na temat właściwych praktyk w zakresie zdrowia, higieny i zapobiegania chorobom. Poruszane tematy obejmować będą m.in. uzdatnianie wody, zapobieganie cholerze, korzystanie z toalet i ich znaczenie dla zdrowia publicznego, higienę osobista oraz zarządzanie odpadami.

Projekt obejmie łącznie ok. 105 tys. osób – w tym 99 805 osób otrzyma bezpośrednie wsparcie.

Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2022 r.
Lokalizacja: prowincja Aden, Jemen
Donator: Caritas Polska

Źródło: https://www.pah.org.pl/

Polecane wiadomości

Skip to content