-2.8 C
Warszawa
6 grudnia, 2023, 12:10
MigranciwPolsce.pl
POLSKA FUNDACJA DLA AFRYK

Madagaskar, jedno z najbiedniejszych państw świata

“Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Ten kraj, który zamieszkuje około 27 mln mieszkańców, według Human Development Index za rok 2019, zajmuje 164. miejsce na 189 państw, które wzięto pod uwagę w rankingu. Dla porównania, Polska jest na miejscu 35. W rankingu brane są pod uwagę takie czynniki, jak przewidywana długość życia, lata nauki w szkole, dochód narodowy brutto na mieszkańca, nierówności społeczne, zatrudnienie, bezpieczeństwo, handel, sytuacja socjo-ekonomiczna, demografia, mobilność i możliwości komunikacji9. Na Madagaskarze dzieci mają – według wskaźników – jedne z najgorszych na świecie możliwości rozwoju. Źródeł tej sytuacji szukać można w kryzysie politycznym z lat 2009–2013 i niskim poziomie inwestycji, które doprowadziły do katastrofalnego poziomu usługi publiczne.

PODSTAWOWE PROBLEMY MIESZKAŃCÓW MADAGASKARU

Ludność żyjąca w wielowymiarowym ubóstwie stanowi 69,1% mieszkańców. W 2013 r. 77,6% społeczeństwa żyła za mniej niż 1,90 USD na dzień, czyli poniżej progu ubóstwa dochodowego. W roku 2019 liczba ta wzrosła do 78,8%.  Tylko jedno na troje dzieci kończy podstawową edukację, a 97% nauczycieli nie ma uprawnień do nauczania. Madagaskar ma także jeden z najgorszych na świecie wskaźników rozwoju dzieci. Jednym z podstawowych problemów jest chroniczne niedożywienie, które pociąga za sobą wiele dodatkowych konsekwencji, takich jak brak odporności czy także nieprawidłowy rozwój u dzieci. Na chroniczne niedożywienie cierpi 41,6% dzieci poniżej 5. roku życia, przede wszystkim mieszkających na obszarach wiejskich. Niedożywienie silnie wpływa na fizyczny oraz intelektualny rozwój dzieci. W 2018 r. ostre niedożywienie dotknęło ponad 8% dzieci, przede wszystkim na południu kraju.

Madagaskar jest jednym z krajów o najgorszej opiece zdrowotnej i najwyższej śmiertelności wśród noworodków i matek podczas porodu. Według najnowszych danych współczynnik umieralności niemowląt wynosi 38,2 (na 1000 żywych urodzeń).

W przypadku dzieci poniżej piątego roku życia jest to 53,6. ⅓ zgonów wśród matek dotyczy nastolatek.

Przyczyną wielu problemów na Madagaskarze są także nawiedzające ten głównie rolniczy kraj regularnie katastrofy naturalne.

Południe wyspy ma najmniejsze zapasy wody i jest najsilniej dotknięte zmianami klimatu, które zwiększają częstotliwość występowania suszy, a tym samym powodują chroniczny brak wody. To przyczynia się do braku bezpieczeństwa żywnościowego z powodu obniżonych plonów i prowadzi do klęski głodu.
Dostęp do edukacji pogorszył się zdecydowanie po kryzysie politycznym z 2009 r.

Tylko jedno na troje dzieci kończy podstawową edukację, a 97% nauczycieli nie ma uprawnień do nauczania. Przy zakończeniu szkoły podstawowej jedynie 17% uczniów ma podstawowe umiejętności w zakresie czytania, a 20% opanowało podstawową matematykę”.

(fragment pochodzi z raportu o wodzie na Madagaskarze, zapraszamy do zapoznania się z pełną jego treścią)

https://pomocafryce.org/wp-content/uploads/2022/05/pfda-raport-o-wodzie-na-madagaskarze-2022.pdf

Źródło:https://pomocafryce.org/

Zdjęcie główne: MaLu MaLu

ZAPRASZAMY DO WSPARCIA POLSKIEJ FUNDACJI DLA AFRYKI

Polecane wiadomości

Dziś wszyscy jesteśmy Najpiękniej DZIĘKUJEMY za każdą podarowaną PACZKĘ ŚWIĄTECZNĄ dla ubogich dzieci w Burun…

Dzieci Afryki

Ochrona zdrowia w Afryce należy do najmniej efektywnych na świecie. Skuteczność świadczeń zdrowotnych odbiega …

Dzieci Afryki

Ochrona zdrowia w Afryce należy do najmniej efektywnych na świecie. Skuteczność świadczeń zdrowotnych odbiega …

Dzieci Afryki

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej