15 C
Warszawa
28 września, 2023, 07:35
MigranciwPolsce.pl
ochrona-czasowa

Polskie prawo o ochronie czasowej jest niezgodne z prawem UE.

Przepisy dotyczące ochrony czasowej muszą być uzgodnione z prawem UE.

Dyrektywa o ochronie tymczasowej z 2001 r. została po raz pierwszy raz aktywowana w 2022 r. – w odpowiedzi na napływ do Unii Europejskiej milionów osób uciekających przed brutalną wojną w Ukrainie. Decyzją Rady z dnia 4 marca 2022 r., Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do zapewnienia obywatelom Ukrainy, także innym osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie i zostały wymienione w decyzji, odpowiedniego poziomu ochrony.

Na gruncie prawa polskiego, obywatele Ukrainy i ich małżonkowie, którzy uciekli przed wojną z terytorium Ukrainy, korzystają z ochrony czasowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Specustawa). Pozostałe osoby wymienione w Decyzji Rady są beneficjentami ochrony czasowej określonej w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestety obie te ustawy w niewystarczający sposób uwzględniają przepisy prawa unijnego.

W liście do Komisarz Ylvy Johansson wskazaliśmy na najpoważniejsze niezgodności prawa polskiego z Dyrektywą o ochronie tymczasowej i Decyzją Rady z 4 marca 2022 r., które rodzą po stronie obywateli Ukrainy i innych osób uciekających przed wojną w Ukrainie ogromne trudności.

  • Nie wszyscy członkowie rodziny obywateli Ukrainy mogą liczyć na pomoc określoną w Specustawie. Dzieci obywateli Ukrainy niemające obywatelstwa ukraińskiego są, co do zasady, wykluczone z zakresu tej ustawy.
  • Obywatele Ukrainy i inne osoby uciekające przed wojną w Ukrainie nie mogą skutecznie się odwołać, jeśli władze polskie niesłusznie odmówią uznania ich za beneficjentów ochrony czasowej.
  • Na granicy polsko-ukraińskiej, w okresie marzec-wrzesień 2022 r., wydano aż 8840 decyzji o odmowie wjazdu. Dotyczyły one także osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej.
  • Obywatele Ukrainy nie mieli dostępu do żadnego dokumentu pobytowego przez kilka miesięcy. Dzieci nadal nie mają tego dostępu.
  • Polska nie wdrożyła – prawidłowo lub w ogóle – przepisów prawa UE dotyczących dobrowolnych powrotów.
  • Prawo do zakwaterowania obywateli Ukrainy i innych osób uciekających przed wojną w Ukrainie nie jest wystarczająco zagwarantowane, a planowane przez polskie władze zmiany w tym zakresie tylko pogorszą sytuację mieszkaniową beneficjentów ochrony czasowej.
  • Obywatele Ukrainy i inne osoby uciekające przed wojną w Ukrainie nie mają zapewnionego prawa do połączenia z rodziną.

Obecnie polskie władze pracują nad kolejną – niekorzystną dla obywateli Ukrainy – nowelizacją specustawy. W ramach tych prac powinny uzgodnić treść przepisów prawa polskiego z prawem UE.

Źródło: https://interwencjaprawna.pl

Wspieraj Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przez https://interwencjaprawna.pl

Polecane wiadomości

Dziękujemy Wam za dary dla seniorów z Ukrainy We wsi Zariczne nie ma działający…

Redemptoris Missio

1⃣2⃣0⃣0⃣ kg pomocy humanitarnej jest już w drodze d…

Redemptoris Missio

Od samego rana pakujemy pomoc humanitarną dla Ukrainy Już dzisiaj ponad 1200 k…

Redemptoris Missio

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować. Akceptuję Więcej