18.4 C
Warszawa
23 czerwca, 2024, 03:38
MigranciwPolsce.pl
UNHCR

UNHCR: Luka w finansowaniu w wysokości 295 mln USD w Jemenie zagraża ratującej życie pomocy humanitarnej

SANA’A – UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, wzywa do dalszych wysiłków i zasobów w celu zaspokojenia pilnych i rosnących potrzeb humanitarnych w Jemenie, dziewięć lat od rozpoczęcia wojny.

Jemen stoi w obliczu przedłużającego się kryzysu związanego z wysiedleniami i ochroną, w wyniku którego miliony – w tym Jemeńczycy, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl – cierpią z powodu wojny, wstrząsów klimatycznych i pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Jemen pozostaje jednym z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, z 4,5 milionami osób wewnętrznie przesiedlonych , a ponad dwie trzecie ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Pomimo trudności społeczności jemeńskie są przeciążone, a mimo to udzielają schronienia około 100 000 uchodźców i osób ubiegających się o azyl z innych rozdartych wojną krajów. UNHCR jest jedyną międzynarodową agencją zajmującą się ich ochroną i potrzebami humanitarnymi. ONZ szacuje, że w 2023 r. 21,6 mln osób w Jemenie będzie wymagać pomocy humanitarnej i ochrony. To prawie trzy czwarte populacji.

Cywile byli świadkami przebłysku spokoju, gdy walczące strony podpisały rozejm w kwietniu ubiegłego roku. Sześciomiesięczny rozejm, w którym pośredniczy ONZ, doprowadził do spadku liczby ofiar wśród ludności cywilnej. W czasie trwania rozejmu liczba nowych przesiedleń wewnętrznych spadła o 76 procent. Obecny brak oficjalnego rozejmu oraz niestabilna sytuacja polityczna i sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pozostawiają życie ludzi w zawieszeniu. Niepewność – nie ma formalnego porozumienia pokojowego, ale konflikt nie wybuchł ponownie – sieje spustoszenie w gospodarce i we wszystkich aspektach życia.

„Nie wolno nam zapominać o trudnej sytuacji tych, którzy rozpaczliwie potrzebują pomocy w Jemenie. Skala tego kryzysu dotknęła każdą rodzinę w całym kraju – trwa to już dziewięć lat” – powiedziała Maya Ameratunga, przedstawicielka UNHCR w Jemenie. „Dobrze znamy rozdzierające serce historie. Zbyt wielu straciło domy, bliskich i środki do życia. Brakuje im siatki bezpieczeństwa socjalnego lub dostępu do podstawowych usług, co czyni ich bardziej podatnymi na wszelkiego rodzaju zagrożenia i ryzyko, co skutkuje poważnym cierpieniem psychicznym”.

Aż 93 procent wysiedlonych jemeńskich rodzin ma co najmniej jednego członka rodziny, który jest bezbronny, na przykład osobę żyjącą z obrażeniami lub wykazującą cierpienie psychiczne, dziecko pracujące lub osobę starszą bez opieki. Skutki przedłużających się konfliktów i wysiedleń w połączeniu z brakiem środków do życia, podstawowych usług i żywności zwiększają ryzyko związane z ochroną: dzieci porzucają szkoły; wielu w końcu pracuje, aby utrzymać swoje rodziny, żebrząc; wdowy i inne samotne kobiety prowadzą gospodarstwa domowe, a wczesne małżeństwa dziewcząt stały się dla wielu strategią przetrwania.

Chociaż pomoc humanitarna dla Jemenu jest nadal poważnie niedofinansowana, potrzeby wciąż rosną. „Widzimy wysiedlonych Jemeńczyków, którzy walczą o znalezienie rozwiązań” – dodał Ameratunga. „Wielu próbuje rozpocząć nowe życie, wracając do domów na zniszczone tereny, integrując się ze społecznościami w miejscach przesiedlenia lub przenosząc się w inne miejsce w kraju. Oni też potrzebują wsparcia, aby odbudować swoje życie”.

Dzięki zwiększonemu wsparciu organizacje humanitarne byłyby w stanie dotrzeć do bardziej narażonych rodzin z pomocą i usługami, takimi jak wsparcie prawne i psychospołeczne lub programy, które konkretnie pomagają chronić dzieci i innych wrażliwych członków społeczności. UNHCR posiada również program pomocy pieniężnej wspierający osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji w celu zaspokojenia potrzeb związanych z ratowaniem życia, a także programy schronienia w odpowiedzi na trudną sytuację mieszkaniową dotykającą wielu Jemeńczyków.

Jak dotąd w tym roku UNHCR otrzymał zaledwie 8 procent z 320 milionów dolarów potrzebnych na pracę w Jemenie w 2023 roku. 

Jemeńczyków nie można porzucić. Wielkość i skala potrzeb ludzi zasługuje na uwagę i wsparcie świata. Przed dzisiejszą konferencją darczyńców wysokiego szczebla dla Jemenu, którą można obejrzeć tutaj , UNHCR wzywa społeczność międzynarodową do zaangażowania się i wspierania mieszkańców Jemenu, którzy zasługują na godne i bezpieczne życie.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt:

Źródło: https:https://www.unhcr.org/news/press/2023/2/63fc5aea4/unhcr-funding-gap-us295m-yemen-jeopardizes-life-saving-humanitarian-aid.html
Zdjęcie główne: Abdulkareem, lat 3, w swoim domu w miejscu przesiedlenia Shaab w prowincji Aden w Jemenie. © UNHCR/Ahmed Al-Mayadeen

 

Polecane wiadomości

Skip to content